Reglement Netwerk Lactatiekundigen Utrecht Stad & Omgeving

 

De leden vergaderen 2 á 3 maal per jaar

Vanuit de leden wordt om de 3 jaar, bij toerbeurt, een voorzitter aangesteld met als verantwoordelijkheden/taken:

 • het organiseren van de bijeenkomsten van het Lactatiekundig Netwerk (inclusief locatie, tijdstip en agenda)

 • het bekendmaken van de datum van de halfjaarlijkse bijeenkomst

 • het versturen van de agenda 3 weken voor de start van de vergadering

 • het voorzitten van de bijeenkomsten van het Lactatiekundig Netwerk

 • het coördineren van de activiteiten die voortkomen uit het halfjaarlijks overleg

 • zorg dragen dat er in elke bijeenkomst een inhoudelijk thema aan bod komt. Dit inhoudelijke thema wordt bij toerbeurt door één van de leden van het lactatiekundige netwerk voorbereidt.

 • zorg dragen dat er een schriftelijke verslaglegging komt van de bijeenkomsten

 • zorg dragen dat het beleidsplan/reglement jaarlijks wordt geëvalueerd

 • zorg dragen dat de Richtlijn “Begeleiding bij Borstvoeding” up-to-date gehouden wordt

 • het actueel houden van namen/adressen van de leden van het Netwerk

 

Verantwoordelijkheden/taken leden

De leden:

 • zijn aanwezig op de bijeenkomsten van het netwerk tweemaal per jaar

 • zijn voldoende geïnformeerd over vakinhoudelijke veranderingen om met elkaar over de consequenties te kunnen discussiëren

 • zijn voldoende geïnformeerd over eventuele (organisatorische) veranderingen binnen het eigen werkgebied en binnen de eigen organisatie

 • stellen werktijd beschikbaar voor het uitvoeren van activiteiten die voortkomen uit de bijeenkomst

 • informeren en raadplegen desgewenst de eigen achterban/management over veranderingen in voorlichting, bijscholing en richtlijn

 • geven vroegtijdig namen van nieuwe medewerkers ten behoeve van de bijscholing door aan de netwerkleden van het St. Antonius Ziekenhuis

 • stellen werktijd beschikbaar ten behoeve van het voorbereiden van het inhoudelijk thema dat in elke bijeenkomst aan bod zal komen

 • zijn bereid om bij toerbeurt het voorzitterschap op zich te nemen

 • verantwoorden van de activiteiten van het Netwerk Lactatiekundigen aan het betrokken management

AttachmentSize
Richtlijn Begeleiding bij borstvoeding Lactatiekundig netwerk Utrecht Stad & omgeving.pdf1.76 MB
Candidiasis in de lactatieperiode.pdf509.71 KB