skip to Main Content

Bouw mee aan de nieuwe NVL, kom ook naar de Regioavonden

Doe mee op de regioavonden! Tijdens deze avonden legt de Groeigroep hun voorstel voor professionalisering van de NVL aan de leden voor. We willen daar graag jullie reactie op zodat we tijdens de ALV concrete besluiten kunnen nemen. Dit voorstel is inclusief een gesprek over de missie van de NVL en activiteiten die die missie kunnen ondersteunen. En ook over HOE we dit met elkaar gaan doen.
Lees meer
Convention on the Rights of the Child

United Nations Convention on the Rights of the Child

In 1989, world leaders made a historic commitment to the world’s children by adopting the United Nations Convention on the Rights of the Child – an international agreement on childhood. It’s become the most widely ratified human rights treaty in history and has helped transform children’s lives around the world.…

Lees meer
NVL Elacta

ELACTA en het herziene NVL-Beroepsprofiel

Naar aanleiding van het verzoek van ELACTA in de nazomer van 2020 om de recent herziene versie van het Nederlandse beroepsprofiel met de Europese leden te delen, heeft Marianne in drie documenten een overzicht gemaakt van het proces dat de NVL heeft doorlopen om tot die herziene versie te komen.…

Lees meer
Logo NVL | Zeker over Borstvoeding

Onderzoek Chemotherapie en borstvoeding

Beste leden, De NVL is gevraagd om als expert mee te werken aan het GALACTIC-onderzoek naar chemotherapie in combinatie met borstvoeding in het AMC. Op de website vind je de oproep in het Engels van mevrouw Silvia Calpe (post-doc researcher), evenals een beschrijving van het project in het Nederlands. Om…

Lees meer
Logo NVL | Zeker over Borstvoeding

Informatie IBCLC recertificering

Exameneisen en recertificering Wij verzoeken je eerst deze inleiding te lezen en dan naar het jaar te gaan waarin je (volgens het oorspronkelijke schema) examen moest/moet doen en als laatste de financiële opties te bekijken. In juni 2019 heeft de IBLCE nieuwe eisen rondom de examinering en recertificering bekendgemaakt. Deze…

Lees meer

Zorg & Reclame

Het lijkt erop dat met het wegvallen van het BFHI-borstvoedingscertificaat een belangrijk aspect in de zorg voor borstvoeding in Nederland onder druk is komen te staan: de rem op reclame voor kunstvoeding, flessen en spenen. Collega Myrte van Lonkhuijsen heeft in opdracht van de Landelijke Borstvoedingsraad een artikel geschreven over zorg en reclame. geschreven voor…

Lees meer

Frenulotomie verloskundigen

KNOV: Uitspraak VWS over Frenulotomie door verloskundigen 28 januari 2021 Het klieven van tong- en lipriemen door verloskundigen is al een aantal jaar onderwerp van discussie. Voor het verrichten van deze handeling is de bevoegdheid van de verloskundige niet geregeld in de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) Verloskunde, behorend bij…

Lees meer
Back To Top