skip to Main Content

Rapport van Kantar

  • 29 december 2019

Rapport van Kantar In oktober 2018 werd in de tweede kamer een motie aangenomen van het lid Dik-Faber (CU), waarin mw Dik-Faber de regering verzoekt, lactatiekundige zorg beter in te bedden in de jeugdgezondheidszorg met als doel dat moeders betere ondersteuning krijgen bij het geven van borstvoeding; En verzoekt zij de regering tevens, samen met VNG te kijken naar de mogelijkheden om lactatiekundige zorg als onderdeel van de jeugdgezondheidszorg vanaf de geboorte van het kind beschikbaar te stellen. Naar aanleiding van de aangenomen motie van het lid Dik-Faber  over lactatiekundige zorg beter inbedden in de jeugdgezondheidszorg hierbij een reactie van VWS  op de motie. Alle Jeugdgezondheidszorg (JGZ)-professionals hebben tot taak informatie en ondersteuning te geven op het gebied van borstvoeding. Borstvoedingsondersteuning zit in het basispakket JGZ. Bij complexe situaties verwijst de JGZ-professional door naar een lactatiekundige. Dit zit niet in het basispakket JGZ maar wordt vergoed uit het aanvullende pakket van de zorgverzekering. Het is echter voor professionals niet altijd duidelijk wat borstvoedingszorg (kraamzorg en JGZ) en lactatiekundige zorg (lactatiekundigen) inhoudt. Om hier meer duidelijkheid over te geven werken beroepsverenigingen aan een uitwerking van beide vormen van zorg. Om inzicht te krijgen in de factoren die ervoor zorgen dat vrouwen eerder stoppen met borstvoeding geven, welke hulp is gezocht en hoe die hulp heeft uitgepakt, heeft de minister van VWS onderzoek laten doen. Het onderzoek treft u als bijlage aan (Kantar, Borstvoeding, 29 november 2019). Uit het rapport komt naar voren dat de JGZ-professional een meer signalerende en ondersteunende rol bij eventuele moeilijkheden met borstvoeding zou kunnen hebben. Ook wordt de JGZ door moeders niet als partij gezien waar je met vragen over borstvoeding terecht kunt. Gelet hierop gaat de minister van VWS in overleg met het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid en stakeholders om te verkennen hoe er meer bekendheid kan worden gegeven aan de rol van de JGZ bij borstvoeding. Wellicht is het contact voor de maternale kinkhoestvaccinatie een gelegenheid voor JGZ-organisaties om voorlichting over borstvoeding te geven. Naast het borstvoedingsonderzoek hebben ActiZ jeugd en GGD GHOR NL onder hun leden een enquête naar lactatiekundige zorg uitgevoerd. De minister van VWS zal op basis van het uitgevoerde onderzoek en enquête tot een standpunt en vervolgstappen komen wat betreft meer mogelijkheden van ondersteuning bij borstvoeding door de JGZ. Uw Kamer wordt hierover in het eerste kwartaal van 2020 geïnformeerd. De voorzitter van de NVL heeft aangegeven betrokken te willen zijn bij het zetten van vervolgstappen die onze beroepsgroep aangaan. Dat is door de betreffende ambtenaar van VWS dan ook toegezegd. VWS | Kantar rapport

UNICEF Publiceert Rapport ‘The State Of The World’s Children 2019’

UNICEF publiceert rapport ‘The State of the World’s Children 2019’

  • 23 oktober 2019

UNICEF: Gezondheid van miljoenen kinderen in gevaar door slecht eten. UNICEF publiceerde afgelopen week het rapport ‘The State of the World’s Children 2019’. In dit rapport laat UNICEF weten hoe het wereldwijd met kinderen gaat. De focus ligt dit jaar op kinderen en voeding. De belangrijkste conclusie: 1 op de 3 kinderen jonger dan vijf jaar is ondervoed of juist te zwaar. In aantallen gaat het om ongeveer 200 miljoen kinderen die slecht gevoed zijn. Bovendien krijgen bijna 2 op de 3 kinderen tussen de zes maanden en twee jaar niet de voeding die ze nodig hebben. Ongezond voedsel - met te veel vet, suiker en zout - rukt op in de levens van kinderen, ook in lage- en middeninkomenslanden. Dat is zeker het geval als kinderen ouder worden en blootstaan aan verleidende reclames en een toenemend aanbod. 40 miljoen kinderen kampen met (zwaar) overgewicht en hun aantal neemt alleen maar toe. UNICEF werkt samen met overheden, donoren, bedrijven en gezinnen om ervoor te zorgen dat kinderen goede voeding krijgen. Het geven van voorlichting over de juiste voeding voor kinderen is een belangrijke maatregel. Ook vragen we fabrikanten en supermarkten om geen reclame meer te maken voor ongezonde voeding. Wil je meer weten, lees dan ook zeker het persbericht. Ons werk als lactatiekundige IBCLC is zó belangrijk Het rapport van UNICEF waarschuwt dat slechte eet- en voedingspraktijken beginnen vanaf de eerste dagen van het leven van een kind. Terwijl borstvoeding levens kan redden, zeker op plekken met onveilig drinkwater, krijgt slechts 42 procent van de kinderen onder de zes maanden uitsluitend borstvoeding, een toenemend aantal kinderen krijgt flesvoeding. De verkoop van kunstmelk groeide de afgelopen jaren in de hogere middeninkomenslanden met 72 procent, grotendeels als gevolg van zwak beleid om borstvoeding te ondersteunen. Meer hierover is te lezen in het rapport van UNICEF; The State of the World’s Children 2019 Children, food and nutrition: Growing well in a changing world

IBFAN 40 Jarig Jubileum

IBFAN viert 40-jarig jubileum

  • 21 oktober 2019

Marta Trejos (IBFAN LAC Regionaal Coördinatieteam) deelde onderstaand bericht op 12 oktober om stil te staan bij het 40-jarig jubileum van IBFAN. IBFAN viert 40 jaar intense strijd om de rechten van moeders en hun kinderen te beschermen.  Dit doen ze door hun recht op borstvoeding en op een gezond leven terug te geven. Daarom dank aan iedereen voor je dappere bijdrage, voor je verantwoorde inzet en voor je leven om deze wereld te verbeteren. Zonder jou zouden we niet zoveel belangrijke successen hebben behaald. En zouden we ook niet kunnen bereiken wat we gaan bereiken. Ons netwerk is een levend wezen dat gedijt op zijn leden. We dragen in ons het gelach, de inspanningen, gevechten, vaardigheden, lessen...  Alles van degenen die IBFAN in hun hart en in hun dagelijks leven houden. Bij elke stap dragen we de pioniers, de vasthoudende en sterke mensen die jarenlang het netwerk hebben geweven. Wie het leven zonder toestemming van ons heeft afgescheurd, zoals Gloria en Amura. En we werken met de nieuwe enthousiaste generaties die zich bij ons hebben gevoegd in het bouwen van dit speciale, prachtige en unieke netwerk. Gelukkige 40 jaren! We bewonderen je, we houden van je, we omhelzen je. IBFAN protecting breastfeeding - International Baby Food Action Network

Up-date berekening klinische uren voor het IBCLC examen

  • 13 september 2019

Hierbij de brief van de IBLCE met een Up-date over de berekening van de klinische uren van de erkende borstvoedingsconsulenten bij de aanmelding voor het IBCLC-examen. De volledige brief is hier te lezen.

Belangrijke updates over het IBCLC

  • 4 juli 2019

Vanaf 2020 gaan er wat dingen veranderen in het recertificeren/examen van de IBLCE. https://www.nvlborstvoeding.nl/wp-content/uploads/Belangrijke-updates-voor-het-IBCLC.pdf

25 Jaar NVL

  • 8 november 2018

Op 3 november heeft de NVL haar 25 jarig jubileum gevierd in Hotel van der Valk in Veenendaal.

De eerste lactatiekundigen die aanwezig waren kregen uit handen van voorzitter Teddy Roorda een klein cadeautje wat Maureen Minchin had uitgezocht.

     

Het middag programma werd verzorgd door Maureen Minchin die vertelde over haar boek Milk Matters

    

Na het diner kwam theater groep “Wordt Vervolgd”, die door middel van terug speel theater de verhalen vanuit het publiek uitbeelden of verwoorden in een gedicht.

    

Logo NVL | Zeker Over Borstvoeding

Verklaring NVL over ontwikkelingen lactatiekundig beroep

  • 8 november 2018

Reactie NVL-bestuur op ontwikkelingen binnen het beroep lactatiekundige   Sinds juni 2018 is er naast de lactatiekundige IBCLC ook de lactatiekundige NLG (Nederlands Gecertificeerd). De NVL is hierop geattendeerd door middel van berichtgeving op Sociale Media. In eerdere berichtgeving hebben we onze leden geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen de Nederlandse opleiding, oftewel de NCLO.   De NVL betreurt de splitsing in het lactatiekundige landschap en het loslaten van de IBCLC credentials. De NVL heeft geen inzicht in de opleidingseisen en het waarborgen van de kwaliteit. De lactatiekundige NLG is niet aangesloten bij de NVL en derhalve is er geen vergoeding door de zorgverzekeraars.   De NVL blijft van mening dat de lactatiekundige IBCLC dé specialist is voor professionele, hoog-kwalitatieve zorg bij borstvoeding. De beroepsvereniging verbindt, ondersteunt en versterkt de lactatiekundigen IBCLC die werkzaam zijn in verschillende werkvelden in de Nederlandse samenleving.   14 juni 2018, bestuur NVL

Maak een gezonde start mogelijk: Voorzitter biedt petitie aan in tweede kamer

  • 5 oktober 2016

In het kader van Nationale Borstvoedingsweek hebben het Platform Borstvoeding en de Landelijke Borstvoedingsraad een petitie aangeboden aan de woordvoerders zorg in de Tweede Kamer. De petitie is de aftrap om meer aandacht te vragen voor optimale begeleiding bij het geven van borstvoeding.  Voorzitter van de NVL trad als woordvoerder van Platform Borstvoeding op en overhandigd een petitie aan de tweede kamer waarin wordt gepleit voor lactatiekundige zorg in het basispakket met het kindje als zorgvrager. Lees hier meer over dit bijzondere moment. De volledige petitie vind je hier.  

Back To Top