skip to Main Content

Wie is de NVL

De Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen is de beroepsvereniging van erkende lactatiekundigen IBCLC, oftewel borstvoedingsspecialisten. Wij maken ons sterk voor ons vak en onze leden. De NVL is gesprekspartner voor andere professionals in de ouder-kindzorg, overheid en zorgverzekeraars.

Nederland telt momenteel ruim 400 erkende lactatiekundigen IBCLC. De Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen maakt zich al 20 jaar sterk voor de belangen van deze beroepsgroep en voor de kwaliteit van het vak.

Wat en wie zijn lactatiekundigen IBCLC

Ieder lid van de NVL heeft een opleiding afgerond, een internationaal erkend examen afgelegd en mag de titel ‘lactatiekundige IBCLC’ voeren, wat staat voor International Board Certified Lactation Consultant. De lactatiekundige IBCLC moet zich iedere vijf jaar opnieuw rectificeren. Elke tien jaar moet opnieuw een examen worden afgelegd om de titel te mogen behouden. Alleen IBCLC-gecertificeerd lactatiekundigen of lactatiekundigen in opleiding kunnen (aspirant) lid worden van de NVL. Op deze manier bewaken wij de kwaliteit van het vak lactatiekundige.

Lactatiekundigen IBCLC werken zelfstandig – alleen of in een groepspraktijk –  of zijn verbonden aan ziekenhuis, kraamcentrum of consultatiebureau. Ze geven borstvoedingsadviezen, en – ondersteuning, verzorgen opleiding voor andere zorgverleners en adviseren over het borstvoedingsbeleid van de instelling waar ze werken.

Wie is wie in begeleiding bij borstvoeding en lactatie

Wie is wie in begeleiding bij borstvoeding en lactatie

 

Als je bovenstaand document in PDF wilt lezen klik dan hier

Wat is en doet de NVL

Als beroepsvereniging bieden wij een platform aan onze leden om kennis en ervaring te delen. Deze kennis dragen wij ook uit.

Een andere belangrijke taak van de NVL is: het beroep van lactatiekundige blijvend op de kaart zetten. Zo hebben we inmiddels een vaste plaats verworven in de zorgketen voor ouder en kind, met als partner verloskundigen, verpleegkundigen, kraamverzorgenden, artsen en jeugdgezondheidszorg. De NVL is als strategisch partner betrokken bij de ontwikkeling van richtlijnen voor deze beroepsgroepen en van voorlichtingscampagnes voor het bredere publiek. In de afgelopen 20 jaar zijn we gesprekspartner geworden voor het ministerie van VWS, zorgverzekeraars, het Voedingscentrum, TNO, de Samenwerkende Borstvoedings Organisaties, opleidingsinstituten en beroepsverenigingen zoals de KNOV (verloskundigen). De NVL is afgevaardigd in Elacta, de Europese koepelorganisatie van lactatiekundigen. Onze belangen worden daarmee ook op Europees niveau vertegenwoordigd. Het bestuur van de NVL bestaat uit minimaal 3 en maximaal 7 leden. Momenteel zijn de bestuursleden:

  • Teddy Roorda, voorzitter
  • Annet Mulder, vice voorzitter
  • Femmie de Jong, secretaris
  • Ruth Adriaansens, penningmeester
  • Cora Moerman, webbeheerder
  • Janette Timmermans, algemeen bestuurslid
  • Nanny Gortzak, algemeen bestuurslid

De kandidaten worden gekozen op de Algemene Ledenvergadering.

Wil je lid worden, kijk dan voor meer informatie op de pagina lidmaatschap. Wilt u meer informatie over het beroepsprofiel of activiteiten van de NVL, kijk dan op betreffende pagina’s op de website. Meer weten? Neem gerust contact met ons op.

Inzicht in hoe de vereniging in elkaar steekt: een klik op de afbeelding brengt je naar het pdf. document.

organogram-afbeelding

Het organogram “ De borstvoedingswereld” biedt inzicht in alle instanties die in Nederland en en internationaal op verschillende niveaus met borstvoeding te maken hebben.

Back To Top