Lid worden

Lid worden van de NVL

Lactatiekundigen die in het bezit zijn van het IBLCE-certificaat en zij die hiervoor in opleiding zijn, kunnen (aspirant) lid van de vereniging worden. Voor sommige verzekeraars is lidmaatschap van de NVL een voorwaarde om tot vergoeding van lactatiekundige zorg te kunnen overgaan.

Wat doet de NVL voor jou

Het beroep van lactatiekundige IBCLC is continue in ontwikkeling. De vereniging houdt zich vooral bezig met het “op de kaart zetten” van de beroepsgroep. Dit doen we o.a. door contacten met derden: het Voedingscentrum, TNO, het Ministerie van VWS, de SBO (samenwerkende borstvoedingsorganisaties), andere beroepsorganisaties (zoals KNOV hebben) en de opleiding tot lactatiekundigen.

Internationale contacten zijn er met Elacta, de Europese koepelorganisatie van lactatiekundigen. De NVL is afgevaardigd in Elacta; onze belangen worden ook op Europees niveau vertegenwoordigd.

Informeer jezelf!

Als lid van de NVL vind je op het (besloten) ledengedeelte van de website middelen, materialen en artikelen om je kennis te verrijken en je praktijk goed uit te voeren. Contact met andere lactatiekundigen leg je makkelijk via onze social media kanalen: Facebook, Twitter, LinkedIn en Pinterest. Als lid ontvang je regelmatig een digitale nieuwsbrief. Je blijft daarmee op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen en buiten de vereniging Op de ALV kun je meedenken en praten over het beleid van de NVL. Mocht je interesse hebben in een werkgroep, meld je dan aan bij het bestuur door een mail te sturen naar: info@nvlborstvoeding.nl

Direct aanmelden?

Je kunt je bij de Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen aanmelden door het Aanmeldingsformulier in te vullen. Heb je vragen over het lidmaatschap? Aarzel niet en stel ze aan de ledenadministratie via leden-administratie@nvlborstvoeding.nl

Contributie

De contributie voor leden is vastgesteld op € 180,00 euro per kalenderjaar. Voor aspirant-leden is dit 90 euro. (prijswijzigingen voorbehouden – 2017)

IBLCE-registratie verlopen?

Als je registratie bij IBCLE vervalt, eindigt ook het recht op lidmaatschap van de NVL. Je dient er zelf zorg voor te dragen dit tijdig aan ons door te geven om zo je contributie stop te zetten. Niet langer IBCLC betekent niet dat je niet langer je lidmaatschapsgeld hoeft te betalen: pas na uitschrijving vervalt de plicht tot contributie.

WA-verzekering

De NVL biedt haar leden een collectieve aansprakelijkheidsverzekering aan. Deze aansprakelijkheidsverzekering (geen beroepsaansprakelijkheidsverzekering) is afgesloten bij Centraal Beheer. (Lees hier de polis en hier de Algemene voorwaarden)  Indien het lidmaatschap bij de NVL wordt beëindigd, eindigt ook de aansprakelijkheidsverzekering. De premie voor de verzekering bedraagt € 25 per kalenderjaar. (Prijswijzigingen voorbehouden – 2017) Aan of afmelden kan via het Aanmeldingsformulier