Professionals in borstvoeding

Gecertificeerde lactatiekundigen (IBCLC) zijn dé professionals als het gaat om borstvoeding. De lactatiekundige IBCLC heeft  haar plaats verworven in de zorgketen voor ouders en kind, met als partners verloskundigen, verpleegkundigen, kraamverzorgenden, artsen en jeugdgezondheidszorg.

FotoNVLwebstie moeder en lk kopie

Lactatiekundigen begeleiden ouders met hun hulpvraag rond borstvoeding middels een consult. In veel gevallen vergoeden zorgverzekeraars het consult geheel of gedeeltelijk. Soms is een verwijzing van een huisarts of verloskundige noodzakelijk. Specifieke informatie over een lactatiekundig consult vindt u op de pagina consult.

Eigen praktijk

Er zijn lactatiekundigen die een praktijkruimte hebben of die een consult bij jou thuis doen. Dit kan een eenmanspraktijk of groepspraktijk zijn. Deze lactatiekundigen zijn zelfstandig en niet verbonden aan een instelling. Zij zijn vrij benaderbaar en kunnen dus zonder tussenkomst van een andere zorgverlener ingeschakeld worden. Soms is een verwijzing nodig voor vergoeding door de zorgverzekeraar.

Instellingen

Lactatiekundigen zijn ook werkzaam binnen een ziekenhuis, thuiszorgorganisatie, kraamzorgorganisatie of verloskundige praktijk. Deze lactatiekundigen bieden consulten aan cliënten van de betreffende instelling. Ook houden lactatiekundigen werkzaam binnen een instelling zich veelal bezig met uitzetten van beleid en scholing van de medewerkers van de betreffende instelling.

Scholing en nascholing

Veel lactatiekundigen verzorgen scholing aan andere zorgverleners. Daarbij gaat het om overdracht van nieuwe kennis en praktische vaardigheden. Deze kennis is nodig voor een verantwoorde begeleiding bij borstvoeding. Een lactatiekundige kan ingezet worden om de scholing en begeleiding te verzorgen voor het Baby Friendly certificaat (voorheen het WHO-Unicef certificaat). Meer informatie over dit certificaat vindt u op de website van https://www.babyfriendlynederland.nl/ (voorheen Zorg voor Borstvoeding)


Hier vindt u meer informatie over de opleiding tot lactatiekundigen.

De NVL heeft een eigen klachtencommissie. Lees hier meer over de klachtenprocedure.