skip to Main Content

Lactatiekundigen die in het bezit zijn van het IBLCE-certificaat en zij die hiervoor in opleiding zijn, kunnen (aspirant) lid van de vereniging worden. Voor sommige verzekeraars is lidmaatschap van de NVL een voorwaarde om tot vergoeding van lactatiekundige zorg te kunnen overgaan.

Wat doet de NVL voor jou

Het beroep van lactatiekundige IBCLC is continue in ontwikkeling. De vereniging houdt zich vooral bezig met het “op de kaart zetten” van de beroepsgroep. Dit doen we o.a. door contacten met derden: het Voedingscentrum, TNO, het Ministerie van VWS, de landelijke borstvoedingsraad en andere beroepsorganisaties (zoals KNOV ) en de opleiding tot lactatiekundigen.

Internationale contacten zijn er met Elacta, de Europese koepelorganisatie van lactatiekundigen. De NVL is afgevaardigd in Elacta; onze belangen worden ook op Europees niveau vertegenwoordigd.

Binnen de NVL zijn er verschillende werkgroepen en commissies actief. Deze werkgroepen verdiepen zich in specifieke onderwerpen en zorgen voor praktische documenten die je kunt gebruiken qua praktijkvoering. Bijvoorbeeld anamneseformulieren, facturen etc. Andere werkgroepn verdiepen zich in inhoudelijke onderwerpen. Het document tong- en lipriemproblematiek is daar bijvoorbeeld uit voortgekomen.

Wat wil jij voor de NVL doen?

Heb je tijd en energie over? Een onderwerp waar je je in wil verdiepen of zie je verbeterpunten? Geef dit aan bij het bestuur. De beste ideeën komen bij onze leden vandaan. Of wil je zelf bestuurslid worden? Neem contact met ons op! We horen graag wat je voor de vereniging kunt betekenen. info@nvlborstvoeding.nl

Direct aanmelden

Je kunt je als gecertificeerd lactatiekundige (IBCLC) bij de Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen aanmelden door het Inschrijfformulier in te vullen. Heb je vragen over het lidmaatschap? Aarzel niet en stel ze aan de ledenadministratie via leden-administratie@nvlborstvoeding.nl

WA-verzekering

De NVL biedt haar leden een collectieve aansprakelijkheidsverzekering aan. Deze aansprakelijkheidsverzekering (geen beroepsaansprakelijkheidsverzekering) is afgesloten bij Centraal Beheer. (Lees hier de polis en hier de Algemene voorwaarden)  Indien het lidmaatschap bij de NVL wordt beëindigd, eindigt ook de aansprakelijkheidsverzekering. De premie voor de verzekering bedraagt € 25 per kalenderjaar. (Prijswijzigingen voorbehouden) Aanmelden kan via het Inschrijfformulier

Informeer jezelf!

Wanneer je het lidmaatschap aangaat met de NVL vind je op het (besloten) ledengedeelte van de website middelen, materialen en artikelen om je kennis te verrijken en je praktijk goed uit te voeren. Contact met andere lactatiekundigen leg je makkelijk via onze social media kanalen: Facebook, Twitter, LinkedIn en Pinterest. Als lid ontvang je regelmatig een digitale nieuwsbrief. Je blijft daarmee op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen en buiten de vereniging en wat speelt binnen jouw vakgebied.

Contributie

De contributie voor leden is vastgesteld op € 180,00 per kalenderjaar. Voor aspirant-leden is dit € 90. (prijswijzigingen voorbehouden)

IBLCE-registratie verlopen?

Als je registratie bij IBCLE vervalt, eindigt ook het recht op lidmaatschap van de NVL. Je dient er zelf zorg voor te dragen dit tijdig aan ons door te geven om zo je contributie stop te zetten. Niet langer IBCLC betekent niet dat je niet langer je lidmaatschapsgeld hoeft te betalen: pas na uitschrijving vervalt de plicht tot contributie.

 

Back To Top