skip to Main Content

Opleiding tot Lactatiekundige

De lactatiekundige IBCLC is een borstvoedingsspecialist die Internationaal (d.m.v. examen) gecertificeerd is door de IBLCE. De lactatiekundige IBCLC moet elke 5 jaar opnieuw certificeren op basis van scholingspunten en praktijkuren.

Een lactatiekundige IBCLC komt in beeld als een normale borstvoedingssituatie afwijkt van de normale situatie.

Een lactatiekundige IBCLC werkt holistisch; dat betekent dat zij zich niet uitsluitend richt op het voedingsproces. De overdracht van melk is een onderdeel van het borstvoedingsproces en de borstvoedingsrelatie tussen moeder en kind.

Een lactatiekundige IBCLC beschikt over een veelheid aan competenties, vastgelegd in het beroepsprofiel van de NVL en de IBLCE.

De IBLCE (the International Board of Lactation Consultant Examiners®) is de onafhankelijke Internationale certificerings instantie om IBCLC’s te certificeren.

Vision
IBLCE is valued worldwide as the most trusted source for certifying practitioners in lactation and breastfeeding care.
Mission
IBLCE establishes the highest standards in lactation and breastfeeding care worldwide and certifies individuals who meet these standards.

Het internationale examen via de IBCLE wordt in Nederland 1x per jaar afgenomen. De inschrijving voor het examen verloopt via de website van de IBLCE.
Om in aanmerking te komen voor het IBCLC-examen, kan men één van de drie trajecten volgen.
Deze drie trajecten stellen individuen met verschillende achtergronden in staat om de kennis en vaardigheden te verwerven die relevant zijn om te functioneren als een IBCLC.

De trajecten zijn zo ontworpen dat alle aanvragers achtergrond in gezondheidswetenschappen hebben, een minimum van 90 uur lactatie-specifiek onderwijs hebben genoten, evenals relevante klinische ervaring hebben ontwikkeld voor het aanvragen van het examen. Daarbij is kennis van en naleving van de gedragscode voor IBCLC’s zeer belangrijk.

3 trajecten:

 1. Erkende gezondheidswerkers en erkende ondersteuningsadviseurs voor borstvoeding
 2. Geaccrediteerde academische lactatie programma’s
 3. Mentorschap met een IBCLC

In de informatiegids op de Website van de IBLCE voor de kandidaten zijn deze trajecten uitgelegd.


De meeste Nederlandse kandidaten volgen traject 1. Hieronder meer uitleg hierover.

IBCLC-kandidaten moeten werken als erkende gezondheidswerker of borstvoedingsondersteuning bieden via een erkende ondersteunings coach-organisatie voor borstvoeding.

Voor elk van de volgende acht onderwerpen moet de kandidaat een minimum van één cursus hebben afgerond. Kandidaten moeten kunnen bewijzen te beschikken over een voldoende voor elk van de cursussen en de cursussen dienen een minimale duur te hebben van één academische periode die studiepunt(en) oplevert (bijvoorbeeld een semester, trimester, kwartaal etc.) en te zijn gevolgd bij een erkende instelling voor hoger onderwijs.

 • Biologie
 • Menselijke anatomie
 • Menselijke fysiologie
 • Groei en ontwikkeling bij zuigelingen en kinderen
 • Inleiding in klinisch onderzoek
 • Voedingsleer
 • Psychologie of Adviserende vaardigheden of Communicatieve vaardigheden
 • Sociologie of Culturele gevoeligheid of Culturele antropologie

Voor de resterende zes onderwerpen kunnen kandidaten cursussen volgen bij een instelling voor hoger onderwijs of cursussen voor permanente educatie volgen.

 • Basic Life Support (Eerste hulp en reanimatie)
 • Medische documentatie
 • Medische terminologie
 • Veiligheid en beveiliging op het werk voor gezondheidsprofessionals
 • Beroepsethiek voor zorgverleners
 • Universele veiligheidsmaatregelen en infectiebeheersing

Als iemand is opgeleid in een van de beroepen in de lijst van erkende medische beroepen, voldoet deze aan dit vereiste. Of, indien men voldoet aan dit vereiste als iemand kan aantonen via een overheidsinstantie die het beroep erkent als een klinisch gezondheidsberoep.

Specifiek lactatie onderwijs

Uitgebreide scholing over borstvoeding en borstvoeding bij de mens is een essentieel onderdeel van de voorbereiding om een IBCLC te worden. Minimaal 90 uur lactatie-specifiek onderwijs binnen de 5 jaar voorafgaand aan de examenaanvraag is noodzakelijk.

Tot 2012 kon de opleiding Lactatiekunde aan de Hogeschool Utrecht gevolgd worden. Helaas zijn zij gestopt met het aanbieden van de opleiding. Het opleidingsinstituut voor lactatiekunde binnen Nederland is de NCLO (vroeger Baby & Borst)

Natuurlijk is het ook mogelijk lactatie-specifiek onderwijs (wereldwijd) online te volgen, o.a. Gold learning, Health E-learning, Lactation Education Resources en IBCLC practice-test

Specifieke klinische lactatie ervaring

Alle kandidaten moeten relevante klinische ervaring opdoen. Klinische vaardigheden vormen een belangrijk kennisgebied en zijn belangrijk voor succesvolle praktijken als lactatiekundige.

Onder specifieke klinische ervaring wordt verstaan zorg omtrent borstvoeding voor moeders en kinderen, inclusief hulp bij borstvoeding aan zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven aan gezinnen, persoonlijk overleg met moeders en/of zorgverleners, telefonisch overleg of online borstvoedings- of lactatiekundige-zorg. Minimaal 1000 uren specifieke klinische lactatie-ervaring binnen de 5 jaar voorafgaand aan de examenaanvraag is noodzakelijk.
Het IBCLC-onderzoek test de toepassing van kennis in de disciplines die zijn vermeld in de gedetailleerde inhoudsopgave van de IBCLC.

Observatie of schaduwvorming van lactatiebeoefenaars tellen niet mee als lactatie-specifieke klinische uren.

Daarbij moeten alle IBCLC-examenkandidaten bekend zijn met de volgende publicaties.


BELANGRIJKE WIJZIGINGEN EXAMENS

Met ingang van 1 maart 2020 zullen voor degenen die zich aanmelden voor het examen van oktober 2020 en latere examens.
De klinische uren die verworven zijn middels een door de IBLCE erkende organisatie van borstvoedingsconsulenten  op uurbasis worden berekend, aangezien forfaitaire uren niet langer aanvaard worden.

Met ingang van de aanmeldingen voor het examen van april 2021 en latere examens.
In aanvulling op 90 uur lactatie-specifiek onderwijs is 5 uur onderwijs in communicatievaardigheden vereist. Deze 5 uur zijn bij voorkeur direct gerelateerd aan lactatie en aan de zorg voor borstvoeding, maar dit is geen vereiste.

Back To Top