Opleiding tot lactatiekundige IBCLC

Opleiding

Momenteel is er één opleiding in Nederland die de kandidaat voorbereidt op het internationaal examen en het beroep lactatiekundige IBCLC. Indien men het examen met goed gevolg aflegt, mag de lactatiekundige de titel IBCLC voeren. IBCLC staat voor International Board Certified Lactation Consultant.

Toelatingseisen

Sinds 2013 zijn de toelatingseisen tot het examen aangescherpt door de IBLCE: een opleiding tot kraamverzorgende met ervaringsjaren is vanaf nu niet langer voldoende om examen te kunnen doen. De opleiding neemt geen mensen aan die niet voldoen aan de IBLCE-eisen.  Neem vóór je jezelf aanmeldt contact op met de opleiding en de IBLCE.

De IBLCE heeft internationale eisen vastgelegd om toegelaten te worden tot het examen. Deze eisen zijn voor het laatst aangepast in 2013. Van deze eisen wordt niet afgeweken. In zijn algemeenheid geldt:

  • Een diploma als verpleegkundige, verloskundige of arts
  • Tenminste 1.000 uur werkervaring in borstvoedingsbegeleiding in de afgelopen 5 jaar

Voldoe je niet aan deze eisen, dan kan een aanvullend traject gevolgd worden. Over dit traject kun je meer vinden op de website van de IBLCE.

Tot slot is het een vereiste van de opleiding dat je gedurende de opleiding ten minste twee dagen per week werkzaam bent in begeleiding  bij borstvoeding.

Examen FotoNVLwebstiebaby closup borst

Na tien jaar moet de lactatiekundige opnieuw examen doen. Het IBLCE examen wordt jaarlijks twee maal aangeboden via Computer Based Testing (CBT) In april uitsluitend in de Engelse taal en in oktober in het Nederlands.

De lactatiekundige is zelf verantwoordelijk voor aanmelding voor het examen.

Meer informatie lees je hier.

Hercertificering

De lactatiekundige moet zich iedere vijf jaar hercertificeren, door het insturen van Continued Education Recognition Points (CERPs), of door opnieuw het examen af te leggen. De Stichting Beroepsopleiding Lactatiekunde verzorgt bijscholingen voor lactatiekundigen. Op de website van de SBL wordt u hierover verder geïnformeerd. Voor e-learning kunt u terecht bij o.a. iLactation en GOLD Lactation.

Competenties

Na afronding van de opleiding en het behalen van de internationaal erkende kwalificatie ‘lactatiekundige’ is de lactatiekundige IBCLC in staat om:

  • ouders (en de baby) bij alle aspecten van de lactatie professioneel te begeleiden
  • de sociale omgeving te adviseren over het effectief ondersteunen van de borstvoedende moeder en haar baby
  • als educator individuele voorlichting of groepsvoorlichting en scholing te geven ter bescherming, bevordering en verbetering van de borstvoeding
  • mee te werken aan het ontwikkelen en het implementeren van beleid op het gebied van lactatie
  • het functioneren als professional voortdurend te optimaliseren

Meer informatie

Wil je meer informatie over de opleiding en toelatingseisen, dan kun je die vinden op de website Borstvoedingopleiding.nl