skip to Main Content

Opleiding tot lactatiekundige IBCLC

BCLC staat voor International Board Certified Lactation Consultant.
Veel Nederlandse lactatiekundigen IBCLC hebben de opleiding gevolgd bij de Hogeschool Utrecht, bij Baby&Borst of hebben hun lesuren online gevolgd. Helaas is de Hogeschool Utrecht gestopt met het aanbieden van de opleiding.

Er zijn drie verschillende routes om toegelaten te worden tot het internationale examen voor lactatiekundige IBCLC.
In de 2019 Exam Application Guide van de IBCLE staan deze eisen vermeld.

De meeste lactatiekundige i.o. zullen route 1 volgen, deze bevat de volgende eisen:
IBCLC-kandidaten moeten werken als erkend gezondheidswerker of borstvoedingsondersteuning bieden via een erkende ondersteunings coachorganisatie voor borstvoeding.
In het geval van aanvragers die borstvoeding geven via een erkende hulpverleningsorganisatie voor borstvoeding, moeten ze de 14 onderwerpen goed hebben voltooid die zijn uiteengezet in de gezondheidsgids voor gezondheidseducatie.

Bovendien moeten alle Route 1 kandidaten het volgende hebben:

– Minimaal 90 uur lactatie-specifiek onderwijs binnen de 5 jaar onmiddellijk voorafgaand aan de examenaanvraag.

– Minimaal 1000 uren specifieke klinische lactatie ervaring in een gepaste bewaakte omgeving binnen de 5 jaar onmiddellijk voorafgaand aan de examenaanvraag.

– De klinische ervaring moet zijn verkregen in een geschikte bewaakte omgeving, inclusief het volgende:

 • Ziekenhuis
 • Geboortecentrum
 • Gemeenschapskliniek
 • Lactatiekliniek/praktijk
 • Eerstelijns gezondheidszorg beoefenaar praktijk/kantoor

Voor de klinische praktijk, begeleiders van borstvoedingondersteuning van een erkende raadgever-organisatie voor borstvoeding, moeten klinische uren worden verdiend in een omgeving die aan de volgende criteria voldoet:

 • Het zorgdragen voor gestructureerde trainingsprogramma’s voor hun raadgevers, inclusief uitgebreide voorlichting over borstvoeding en lactatie
 • Het zorgdragen voor een gedragscode of professioneel gedrag
 • Het zorgdragen voor een gestructureerd toezicht voor raadgevers, tezamen met een passend opleidingsniveau
 • Het zorgdragen voor een programma van permanente educatie voor raadgevers
 • Of het nu gaat om een erkende gezondheidswerker of een ondersteuningsassistent voor borstvoeding van een erkende ondersteuningsorganisatie, de 1000 uur hoeven niet direct onder toezicht te staan.

IBCLC-examenkandidaten moeten bekend zijn met de volgende publicaties, die allemaal te vinden zijn op de IBLCE-website:

 • IBCLC Gedetailleerde inhoudschets
 • Klinische competenties voor de praktijk van internationale gecertificeerde lactatieconsulenten
 • Reikwijdte van de praktijk voor gecertificeerde lactatiekundige IBLCE-disciplinaire procedures
 • Beleidsregels IBCLE
 • Professionele gedragscode voor IBCLC.

* Deze gegevens zijn vertaalt uit het Engels. 

Competenties van een lactatiekundige IBCLC

Na afronding van de opleiding en het behalen van de internationaal erkende kwalificatie ‘lactatiekundige’ is de lactatiekundige IBCLC in staat om:

 • Ouders (en de baby) bij alle aspecten van de lactatie professioneel te begeleiden;
 • De sociale omgeving te adviseren over het effectief ondersteunen van de borstvoedende moeder en haar baby;
 • Als educator individuele voorlichting of groepsvoorlichting en scholing te geven ter bescherming, bevordering en verbetering van de borstvoeding;
 • Mee te werken aan het ontwikkelen en het implementeren van beleid op het gebied van lactatie;
 • Het functioneren als professional voortdurend te optimaliseren.

(Her)certificering lactatiekundige IBCLC

De lactatiekundige IBCLC moet zich iedere vijf jaar (her)certificeren. Of door het insturen van Continued Education Recognition Points (CERPs), of door opnieuw het examen af te leggen.
Er zijn verschillende aanbieders die (bij)scholingen voor lactatiekundigen IBCLC verzorgen, zowel nationaal als internationaal.

Back To Top