skip to Main Content

Nieuws

Nieuw werkdocument Mastitisspectrum

In april 2022 heeft de Academy of Breastfeeding Medicine een herzien protocol over ontstekingsgerelateerde aandoeningen in het mastitisspectrum uitgebracht met nieuwe inzichten gebaseerd op recent wetenschappelijk onderzoek. De NVL heeft in nauwe samenwerking met de VSBB dit protocol bewerkt naar de Nederlandse situatie met als resultaat dit nieuwe Werkdocument Mastitisspectrum. Alle nieuwe inzichten en adviezen rond het ontstaan en de behandeling van een borstontsteking zijn hierin verwerkt. De nuancering hiervan vindt u in het verdiepingsdocument. 

Met dit werkdocument wil de NVL een gefundeerd standpunt innemen in de Nederlandse praktijk rond de behandeling van ontstekingsgerelateerde  aandoeningen in het mastitisspectrum. 

Om te openen: Klik hier

———————————————————————————————————

.

Waarom kiezen voor een lactatiekundige IBCLC van de NVL? 

Een lactatiekundige IBCLC die is aangesloten bij de NVL voldoet aan internationale kwaliteitseisen. Al onze leden hebben het IBLCE examen afgelegd. Dat betekent dat de lactatiekundige IBCLC niet alleen theoretische kennis heeft van alle aspecten rondom borstvoeding, maar ook heel veel praktijkervaring. En verplicht is die kennis permanent up to date te houden door o.a. scholingen.  

Het belang van die kwaliteitseis wordt onderkend door de zorgverzekeraars. 

Verzekeraars vergoeden lactatiekundige zorg daarom over het algemeen alleen als die zorg in jouw verzekeringspakket zit én als de lactatiekundige aangesloten is bij de NVL.  

Er zijn ook lactatiekundigen die geen diploma hebben maar wel lactatiekundige zorg aanbieden. Lactatiekundige is helaas geen beschermde titel. 

Check dus voor je contact opneemt met een lactatiekundige altijd of degene die je benadert gecertificeerd is. Zodat je de zorg vergoed kunt krijgen, maar vooral ook zodat je zeker weet dat je hulp krijgt van iemand die goed en breed is opgelei

Agenda aankomende (na)scholingen
Geen evenementen gevonden!

Door de mogelijke veranderingen in de geboortezorg komt ook de zorg rond borstvoeding mogelijk in het gedrang. Vandaar dat de NVL een brief naar minister Kuipers heeft geschreven om onze zorg uit te spreken. Lees die brief hier.


Ouders NVLborstvoeding paars baby gevoed in madonnahouding

Borstvoeding geven lukt meestal vanzelf, maar soms is er extra hulp nodig. Lactatiekundigen IBCLC geven deze ondersteuning bij borstvoeding.

Lees meer
Lactatiekundige IBCLC

Gecertificeerde lactatiekundigen IBCLC zijn dé professionals als het gaat om borstvoeding. Kijk hier meer informatie over de inhoud van het vak lactatiekunde, de werkvelden en de opleiding.

Lees meer
NVL Lidmaatschap

Wil je meer weten over (aspirant) lid worden van de vereniging? Wil je weten wat de vereniging voor je kan doen? Neem dan een kijkje bij leden.

Lees meer
NVL Elacta
NVL-IBCLC

     Zoek direct een lactatiekundige bij jou in de buurt!

Back To Top