Klachtenprocedure

Het kan voorkomen dat je niet tevreden bent met de hulp die je van je lactatiekundige IBCLC hebt gehad. We raden een ieder aan dit met je eigen lactatiekundige IBCLC bespreekbaar te maken. Is de uitkomst onbevredigend voor je, of ben je niet gehoord, dan kun je een klacht indienen bij de NVL. Dit kan via klachten@nvlborstvoeding.nl.

Er wordt dan een klachtenprocedure gestart. Beide partijen zullen worden gehoord over de klacht. De klachtencommissie buigt zich hier vervolgens over.

Klachten ouder dan een jaar geleden zullen niet door de klachtencommissie in behandeling worden genomen.

Klachten kunnen de volgende onderwerpen betreffen:

  • Financiële geschillen
  • Schending van de privacy
  • Onvoldoende communicatie door de lactatiekundige
  • Onjuist of onvolledig advies
  • Onvoldoende rapportage aan klant of verwijzer
  • Gezondheidsschade voor moeder of kind
  • Overige schendingen van de gedragscode of beroepsstandaard.

Klachtenprocedure NVL:

In deze link vindt u de klachten procedure van de NVL