skip to Main Content

De klachtenprocedure van de NVL

Klachtenprocedure

Het kan voorkomen dat je niet tevreden bent met de hulp die je van je lactatiekundige IBCLC hebt gehad. We moedigen je allereerst aan om dit met je eigen lactatiekundige IBCLC bespreekbaar te maken. Is de uitkomst onbevredigend of ben je niet gehoord, dan kun je een klacht indienen bij de NVL. Er wordt dan een klachtenprocedure gestart.

Klachten kunnen de volgende onderwerpen betreffen:

  • Financiële geschillen
  • Schending van de privacy
  • Onvoldoende communicatie door de lactatiekundige
  • Onjuist of onvolledig advies
  • Onvoldoende rapportage aan klant of verwijzer
  • Gezondheidsschade voor moeder of kind
  • Overige schendingen van de gedragscode of beroepsstandaard.

Klachtencommissie

De NVL heeft een klachtencommissie. Bij de klachtenprocedure zullen beide partijen door de klachtencommissie worden gehoord over de klacht. Dat betekend dus zowel jijzelf als klager, als de lactatiekundige die jou begeleid heeft. De klachtencommissie buigt zich hier dan vervolgens over. Meer over het indienen en procedure van een klacht lees je hier.

Oordeel klachtencommissie

Het oordeel van de klachtencommissie wordt schriftelijk meegedeeld aan de klager, de beklaagde en het bestuur van de NVL. Indien nodig stelt het bestuur een sanctie vast en voert deze uit.

Beroep of second opinion

Indien je als klager of beklaagde het niet eens bent met het oordeel van de klachtencommissie, dan kan je schriftelijk bezwaar maken. Op grond van toegevoegde informatie worden opnieuw de stappen door de klachtencommissie doorlopen. Dat betekend de toetsing, het oordeel en de terugkoppeling. Mocht er verder beroep nodig zijn, dan wordt je verwezen naar de geschilleninstantie of een civielrechtelijke procedure of de Ethics and Discipline Committee van de IBLCE.

Geschilleninstantie

Ben je als klager niet tevreden met het oordeel van de klachtencommissie? Dan is er de mogelijkheid om de geschilleninstantie in te schakelen. Deze neemt dan het oordeel van de zorgaanbieder mee in de behandeling en onderzoekt de situatie. Op basis daarvan doet de geschilleninstantie vervolgens een bindende uitspraak. Aan deze uitspraak dienen beide partijen zich vervolgens te houden. Eventueel wordt er ook een schadevergoeding toegekend.

De geschilleninstantie is een onafhankelijke instelling, zoals het Klachtenportaal Zorg. Zorgaanbieders dienen hier verplicht bij aangesloten te zijn.

Klachtenportaal Zorg

Iedere zorgaanbieder moet voldoen aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen zorg (WKKGZ). Zo ook alle werkzame lactatiekundigen IBCLC. Daarom worden alle leden van de NVL geadviseerd zich aan te sluiten bij het Klachtenportaal Zorg.

Ontvang je graag meer informatie over het Klachtenportaal Zorg? Bekijk dan onderstaande informatie:

Back To Top