skip to Main Content

Klachtenprocedure

Het kan voorkomen dat je niet tevreden bent met de hulp die je van je lactatiekundige IBCLC hebt gehad. We raden een ieder aan dit met je eigen lactatiekundige IBCLC bespreekbaar te maken. Is de uitkomst onbevredigend voor je, of ben je niet gehoord, dan kun je een klacht indienen bij de NVL. Er wordt dan een klachtenprocedure gestart.

Klachten kunnen de volgende onderwerpen betreffen:

  • Financiële geschillen
  • Schending van de privacy
  • Onvoldoende communicatie door de lactatiekundige
  • Onjuist of onvolledig advies
  • Onvoldoende rapportage aan klant of verwijzer
  • Gezondheidsschade voor moeder of kind
  • Overige schendingen van de gedragscode of beroepsstandaard.

De klachtenprocedure van de NVL

De NVL heeft een klachtencommissie. Beide partijen zullen worden gehoord over de klacht. De klachtencommissie buigt zich hier vervolgens over. Meer over het indienen en procedure van een klacht lees je hier.

Iedere zorgaanbieder moet voldoen aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen zorg (WKKGZ). Alle NVL leden is geadviseerd zich aan te sluiten bij het Klachtenportaal zorg. Hieronder vindt u informatie over het Klachtenportaal zorg.

Flyer Spelregels Wkkgz Klachtenportaal Zorg Wkkgz

Klachtenreglement KPZ Wkkgz 2019

Geschillenreglement KPZ 2019

Alg Voorwaarden KPZ 2019

Back To Top