skip to Main Content

De klachtenprocedure van de NVL

Klachtenprocedure

Het kan voorkomen dat je niet tevreden bent met de hulp die je van je lactatiekundige IBCLC hebt gehad. We moedigen je allereerst aan om dit met je eigen lactatiekundige IBCLC bespreekbaar te maken. Is de uitkomst onbevredigend of ben je niet gehoord, dan kun je een klacht indienen.

Elke lactatiekundige IBCLC is wettelijk verplicht ingeschreven te staan bij een geschilleninstantie, waarbij je de klacht kunt indienen.

De geschilleninstantie is een onafhankelijke instelling, Zij fungeren in eerste instantie als mediator. Maar verdere stappen zijn ook mogelijk. De uitspraak is bindend.

Daarbij is het mogelijk om een klachten tegen een lactatiekundige IBCLC in te dienen via de IBLCE. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de IBLCE.

Klachten kunnen de volgende onderwerpen betreffen:

  • Financiële geschillen
  • Schending van de privacy
  • Onvoldoende communicatie door de lactatiekundige
  • Onjuist of onvolledig advies
  • Onvoldoende rapportage aan klant of verwijzer
  • Gezondheidsschade voor moeder of kind
  • Overige schendingen van de gedragscode of beroepsstandaard.
Back To Top