skip to Main Content

Vergoeding lactatiekundige begeleiding

Vergoeding vanuit de aanvullende verzekering

De meeste zorgverzekeraars vergoeden de lactatiekundige zorg geheel of gedeeltelijk vanuit een aanvullende verzekering.

Een of meer van de volgende voorwaarden kunnen van toepassing zijn:

  1. De lactatiekundige is een erkend International Board Certified Lactation Consultant (IBCLC) en is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen (NVL). Een lactatiekundige lid van de NVL heeft dan ook de verplichting haar NVL-lidmaatschapsnummer te vermelden op de factuur.
  2. Er is een doorverwijzing van de huisarts, een verloskundige of een consultatiebureau-arts (CB-arts) naar een lactatiekundige IBCLC. Deze verwijzing vindt in de meeste gevallen plaats via het verwijzingsprotocol.

Voorwaarde 1 geldt bij: De Friesland, Nationale Nederlanden, Interpolis, Menzis, OHRA, ONVZ, PNOzorg, Pro Life, Salland, Zorgdirect, United Consumers, VGZ, VvAA, Zilveren Kruis en Zorg en Zekerheid.

Voorwaarde 2 geldt bij: De Friesland, Nationale Nederlanden, IZA, IZZ, UMC, Pro Life, VGZ.

Overzicht vergoedingen 

Op de volgende pagina vind je het overzicht 2021 met vergoedingen van lactatiekundige begeleiding. Daarnaast vergoeden steeds meer verzekeraars tegenwoordig (een deel van) de kosten voor kolfhuur of aanschaf van een kolf.

NB: Deze lijst is mogelijk niet volledig. Aan afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend.

Lidmaatschap van de lactatiekundige IBCLC

Een voorwaarde voor het vergoeden van lactatiekundige zorg is dat de lactatiekundige aangesloten moet zijn bij de beroepsvereniging. Voor lactatiekundigen IBCLC in Nederland is dat de NVL, de Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen. Vraag daarom of jouw lactatiekundige is aangesloten bij de beroepsvereniging of check dit zelf via de NVL lactatiekundige checker , zodat je achteraf niet voor verrassingen komt te staan.

De zorgverzekeraar kan via de NVL lactatiekundige checker controleren of een lactatiekundige IBCLC lid is van de NVL.

Verwijzing

Soms vergoedt je verzekering alleen wanneer een huisarts, verloskundige of CB-arts je verwezen heeft naar een lactatiekundige IBCLC. Andersom betekent een verwijzing niet automatisch dat je lactatiekundige hulp ook vergoed krijgt. Controleer daarom dus altijd zelf de polis van jouw verzekering.

Een lactatiekundige is niet verantwoordelijk voor het al dan niet vergoeden van de zorg door een verzekeraar. Haar geleverde diensten dienen betaald te worden door de zorgvrager. De zorgvrager kan vervolgens de factuur bij de verzekeraar indienen.

Back To Top