skip to Main Content


De lactatiekundige IBCLC moet zich iedere vijf jaar (her)certificeren. Het doel hiervan is het meten en bevorderen van de voortdurende competentie op het gebied van lactatieconsultancy.
Certificeren is mogelijk door onderwijs te volgen voor CERP’s (Continued Education Recognition Points) of opnieuw examen af te laten nemen.

Een CERP is de door IBLCE toegewezen eenheid voor permanente educatie voor 60 minuten onderwijs die voldoet aan de professionele onderwijsbehoeften van het uitoefenen van IBCLC’s
Na de 1e 5 jaar is certificeren mogelijk met CERP’s en na de 2e 5 jaar is dit door middel van opnieuw het examen af te laten nemen.

Inschrijvingen voor het IBCLC-onderzoek van september 2020 of voor hercertificering door CERP’s zijn nu geopend!

Meld je uiterlijk 5 juni 2020 aan voor het examen. Meld je uiterlijk 30 september 2020 aan voor hercertificering door CERP’s.

Klik hier voor meer informatie.

Klik hier voor de informatie uit de webinar van 28 mei 2020

BELANGRIJKE WIJZIGINGEN (HER)CERTIFICERING D.M.V. EXAMENS

Met ingang van 1 maart 2020 zullen voor degenen die zich aanmelden voor het examen van oktober 2020 en latere examens de klinische uren die verworven zijn middels een door de IBLCE erkende organisatie van borstvoedingsconsulenten  op uurbasis worden berekend, aangezien forfaitaire uren niet langer aanvaard worden.

Examentraining

Examentraining is te volgen via de NCLO of online bijvoorbeeld via Lactation Education Resources.


BELANGRIJKE WIJZIGINGEN (HER)CERTIFICERING D.M.V. CERP’S

Vanaf 01-01-2020 zal de IBLCE 2 L-CERP’s toekennen voor elk volledig jaar vrijwilligerswerk in het bestuur van een niet-gouvernementele organisatie (binnen de 5 jaar van de certificering) die borstvoeding bevordert en/of ondersteunt. Op deze manier kunnen maximaal 10 L-CERP-studiepunten worden verdiend in 5 jaar. Dergelijke leiderschapservaring is belangrijk.

Vanaf 2021 stelt de IBLCE het verplicht in elke certificeringsperiode van 5 jaar een cursus in reanimatie te volgen, bijvoorbeeld cardiopulmonale reanimatie (CPR) en neonatale reanimatie programma’s (NRP’s). Als professionals in de gezondheidszorg die persoonlijke zorg verlenen, is het voor de veiligheid van de cliënt en de patiënt belangrijk om basisvaardigheden op het gebied van eerste hulp en reanimatie te onderhouden. De scholing valt onder de R-CERP’s. Voor een controle geselecteerde gecertificeerden wordt gevraagd om hun kaart of certificaat in te dienen als bewijs dat zij basiscursussen reanimatie hebben gevolgd.

Vanaf 2021 is 250 uur praktijk (voltijd of deeltijd) verplicht in lactatie consultancy op het gebied(en) van klinische praktijk, onderwijs, administratie, onderzoek en/of belangenbehartiging. Deze uren kunnen worden verdiend als vrijwilliger, als betaalde uren, of een combinatie van beide. Klinische vaardigheden vormen een belangrijk onderdeel van de Gedetailleerd overzicht van onderwerpen voor het IBCLC-examen en deze vaardigheden kunnen het best worden onderhouden door een actieve praktijk. Het Berekeningsformulier lactatie-specifieke klinische ervaring kan helpen bij het berekenen van deze uren, en kan ook worden ingediend in het geval van een controle.

Vanaf 2022 blijft het examen bij certificering een optie, maar is het niet langer een vereiste (na 10 jaar). Ongeacht de methode van certificering met een interval van vijf jaar, moeten certificanten de naleving van de gedragscode voor IBCLC’s opnieuw laten bevestigen en professionele licentieverlenings-/registratiehandelingen en/of professionele disciplinaire maatregelen melden. IBCLE is van mening dat deze herbevestiging belangrijk is en herinnert certificanten aan hun ethische verplichtingen. Elke 5 jaar certificeren met behulp van CERP’s is dan dus een optie.

Vanaf 2022 overweegt de IBLCE als extra optie elke 5 jaar een zelfevaluatie (self-assessment) in te voeren. Vooralsnog is hier geen informatie over bekend. De IBLCE deelt deze informatie wanneer deze bekend is via de website van de IBLCE en waarschijnlijk via een mail naar iedere IBLCE die ingeschreven staat

EISEN VOOR (HER)CERTIFICERING PER 5 JAAR:

75 CERP’s.

  • Ten minste 50 L-CERP’s en
  • Ten minste 5 E-CERP’s en
  • Ten minste 20 extra CERP’s, die L, E of R-CERP’s mogen zijn

L-CERP’s zijn bedoeld voor onderwijs dat specifiek gericht is op het geven van borstvoeding en het geven van zorg aan gezinnen die borstvoeding geven.

E-CERP’s zijn bedoeld voor onderwijs dat gaat over professionele ethiek, gedrag en normen voor gezondheidswerkers.

R-CERP’s zijn een optionele categorie die betrekking heeft op onderwijs dat op enigerlei wijze verband houdt met de praktijk van borstvoedingadvies.

Uitgebreide informatie is te vinden op www.iblce.org in het Engels en vertaalt in het Nederlands. Let op de vertaling in het Nederlands is niet optimaal.

Back To Top