skip to Main Content

Werkwijze lactatiekundigen in verband met de lockdown

Werkwijze lactatiekundigen in verband met de lockdown, sinds 15 december 2020 geldig tot nader order Met pijn in ons hart zijn we genoodzaakt de volgende mededeling te doen. Het is lactatiekundigen IBCLC, volgens de regels die voor de lockdown zijn vastgesteld, momenteel uitsluitend toegestaan om telefonisch, per e-mail of middels…

Lees Meer

Lactatiekundige IBCLC: Noodzakelijke zorg!

Zorg van de lactatiekundige IBCLC is noodzakelijke zorg! Help je mee de overheid daarvan te overtuigen, zodat die zorg bereikbaar blijft voor moeders en baby's? Gebruik dan gerust dit persbericht en vul de petitie in. Veel dank! Let op na het invullen van de petitie komt de link naar de bevestiging…

Lees Meer

Specialistische borstvoedingszorg nodig binnen de mogelijkheden van de corona-wet!

Specialistische borstvoedingszorg nodig binnen de mogelijkheden van de corona-wet? De lactatiekundigen van de NVL staan klaar voor moeder en baby! Op 1 december 2020 zijn er op grond van aanvullende wetgeving nieuwe coronamaatregelen van kracht geworden, die voorschrijven dat beroepsbeoefenaars die rechtstreeks cliëntencontact hebben binnen een praktijkruimte, vanaf deze datum…

Lees Meer
Peiling Melkvoeding 2018 | NVL

Peiling Melkvoeding 2018

Er is nog een weg te gaan om de waarde van borstvoeding voor het voetlicht te brengen en te normaliseren. Wij willen hier als lactatiekundige IBCLC ons steentje aan bijdragen. Zeven op de tien moeders (69%) startte in 2018 met het geven van borstvoeding* (na 8 dagen geef nog maar…

Lees Meer
Logo NVL | Zeker Over Borstvoeding

Corona-update oktober 2020

Naar aanleiding van de nieuwste berichtgeving vanuit de regering d.d. 01-10-2020 volgt onderstaand een update van de adviezen voor lactatiekundige consulten.  Het RIVM heeft een richtlijn opgesteld in de zorg buiten het ziekenhuis. Ten eerste horen zorgmedewerkers altijd de algemene hygiënerichtlijnen te volgen:  Geen handen geven.  Regelmatig handen wassen.  Hoesten en niezen in…

Lees Meer

Bewaren van moedermelk

Tot slot van de landelijke borstvoedingsweek willen we nog even stil staan bij een onderwerp waar elke lactatiekundige IBCLC, elke moeder en elke zorgverlener die bijdraagt aan de borstvoedingszorg rondom moeder en kind mee te maken krijgt: bewaren van moedermelk. Hoe zat dat ook al weer? Er is hierover ontzettend…

Lees Meer

De biologische blauwdruk van een baby

Nu de landelijke borstvoedingsweek zijn laatste 2 dagen in gaat willen we graag stil staan bij de biologische blauwdruk van een baby. Iets dat onlosmakelijk verbonden is met borstvoeding, met ons vak als lactatiekundige IBCLC. Een gegeven wat verankerd zou moeten zijn in de maatschappij, in de moeder-kindzorg. Wat is…

Lees Meer

Filmserie over borstvoeding

Met de start van de Landelijke Borstvoedingsweek heeft het Voedingscentrum een viertal filmpjes gelanceerd die (aanstaande) ouders ondersteuning bieden bij het geven van borstvoeding. De video’s gaan in op: de voorbereiding op borstvoeding, het starten met borstvoeding, borstvoeding & kolven en combineren van borstvoeding en werk. Zorgprofessionals zoals lactatiekundigen IBCLC,…

Lees Meer
Logo NVL | Zeker Over Borstvoeding

Zorgstatus Lactatiekundige IBCLC

De NVL heeft actie ondernomen om bij de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit) te pleiten voor een officiële zorgstatus in de sector Geboortezorg. Het is wenselijk dat deze gaat gelden voor de lactatiekundige beroepsgroep. Dan zal er namelijk meer duidelijkheid zijn over wat er wel en niet kan, mocht zich weer…

Lees Meer
Back To Top