skip to Main Content

Lid worden van de NVL

Aanmeldingsformulier lidmaatschap NVL

Lactatiekundigen die in het bezit zijn van het IBCLC-certificaat en zij die hiervoor in opleiding zijn, kunnen (aspirant) lid van de vereniging worden. Via onderstaand formulier kun je je aanmelden. Dit aanmeldingsformulier bevat de volgende onderdelen. 1. Aanmelding lidmaatschap 2. Registratie op de website 3. Collectieve aansprakelijkheidsverzekering 4. Contributie 5. Machtiging automatische incasso 6. Akkoord verklaring

 • 1. Lidmaatschap

  Het lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen (hierna te noemen NVL) loopt van januari t/m december en wordt stilzwijgend verlengd. Opzeggen kan per kwartaal mits de afmelding een maand voor het einde van het kwartaal binnen is. Het aspirant lidmaatschap wordt na inlevering van het behaalde IBCLC-certificaat bij de ledenadministratie direct omgezet naar een gewoon lidmaatschap en betaling gaat het eerstvolgende kwartaal in. (leden@nvlborstvoeding.nl)
 • Max. bestandsgrootte: 8 MB.
  Upload hier een kopie van je behaalde IBCLC-certificaat of upload de inschrijfbevestiging van de opleiding
 • Privégegevens

 • DD slash MM slash JJJJ
 • Noteer hier het E-mailadres waarop je graag alle communicatie (nieuwsbrieven en facturen) vanuit de NVL ontvangt
 • Bedrijfsgegevens werkgever

 • Welke functie(s) vervul je in je werk? Wanneer de NVL weet onder welke CAO je valt, kan de NVL de noodzakelijke gegevens doorgeven aan de FBZ
  Kijk op https://www.fnv.nl/cao-sector/zorg-welzijn voor meer informatie
 • 2. Registratie bereikbaarheid website

  De NVL website biedt de mogelijkheid om je op te laten nemen in de zoekfunctie. · De NVL aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien door technische gebreken aan de website de gegevens van je praktijk tijdelijk niet doorgegeven worden. Wel stellen wij ons zelf verplicht het defect zo snel mogelijk te (laten) herstellen.
 • Vrijgevestigde lactatiekundige IBCLC

 • Gegevens op de website van je eigen lactatiekundige praktijk

  Hoe vollediger de gegevens van je praktijk zijn, des te helderder is het voor cliënten wat je als vrijgevestigde lactatiekundige IBCLC voor ze kan betekenen. Vul dus graag zo veel mogelijk gegevens in.
  Door hier 'Nee' te kiezen, wordt je praktijk zonder adres zichtbaar in de plaats waar je praktijk gevestigd is
 • Lactatiekundige IBCLC in een instelling

 • Gegevens op de website van de instelling waar je als lactatiekundige IBCLC werkzaam bent

  Hoe vollediger de gegevens van de instelling zijn, des te helderder is het voor cliënten wat je als instellingslactatiekundige voor ze kan betekenen. Vul dus graag zo veel mogelijk gegevens in.
 • 3. Collectieve aansprakelijkheidsverzekering

  De NVL biedt haar leden een collectieve aansprakelijkheidsverzekering aan. Dit is géén beroepsaansprakelijkheidsverzekering! Deze verzekering is afgesloten bij Centraal Beheer. Indien het lidmaatschap bij de NVL wordt beëindigd, eindigt ook de aansprakelijkheidsverzekering. De premie voor de verzekering bedraagt € 25,- per jaar. Betaling kan per automatische incasso of per bankoverschrijving. De premie wordt in januari afgeschreven met de incasso of betaald door de verzekerde.
  Opzegging kan plaatsvinden uiterlijk 1 maand voor het nieuwe kalenderjaar (dus uiterlijk 1 december) door dit schriftelijk per email te melden bij de penningmeester (penningmeester@nvlborstvoeding.nl).
 • 4. Contributie

 • 5. Machtiging

 • 6. Voor akkoord

 • MM slash DD slash JJJJ
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Back To Top