skip to Main Content

Lid worden van de NVL

Aanmeldingsformulier lidmaatschap NVL

Lactatiekundigen die in het bezit zijn van het IBCLC-certificaat en zij die hiervoor in opleiding zijn, kunnen (aspirant) lid van de vereniging worden. Via onderstaand formulier kun je je aanmelden. Dit aanmeldingsformulier bevat de volgende onderdelen. 1. Aanmelding lidmaatschap 2. Registratie op de website 3. Collectieve aansprakelijkheidsverzekering 4. Contributie 5. Machtiging automatische incasso 6. Akkoord verklaring
 • 1. Lidmaatschap

  Het lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen (hierna te noemen NVL) loopt van januari t/m december en wordt stilzwijgend verlengd. Opzeggen kan per kwartaal mits de afmelding een maand voor het einde van het kwartaal binnen is. Het aspirant lidmaatschap wordt na inlevering van het behaalde IBCLC-certificaat bij de ledenadministratie het volgende kalenderjaar omgezet naar een gewoon lidmaatschap. (leden-administratie@nvlborstvoeding.nl)
 • Upload hier een kopie van je behaalde IBCLC-certificaat of upload de inschrijfbevestiging van de opleiding
 • Privégegevens

 • Datumnotatie:MM slash DD slash JJJJ
 • Noteer hier het E-mailadres waarop je graag alle communicatie (nieuwsbrieven en facturen) vanuit de NVL ontvangt
 • Bedrijfsgegevens werkgever

 • Kijk op https://www.fnv.nl/cao-sector/zorg-welzijn voor meer informatie
 • 2. Registratie Bereikbaarheid website

  De NVL website biedt de mogelijkheid om je op te laten nemen in de zoekfunctie. · De NVL aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien door technische gebreken aan de website de gegevens van je praktijk tijdelijk niet doorgegeven worden. Wel stellen wij ons zelf verplicht het defect zo snel mogelijk te (laten) herstellen.
  Je verklaart als vrijgevestigde lactatiekundige aan volgende basiskwaliteitseisen te voldoen: o De lactatiekundige heeft een geldig IBCLC-certificaat en staat geregistreerd bij de IBLCE. o De praktijk is altijd telefonisch bereikbaar, eventueel met behulp van een voicemail. o De klant krijgt op werkdagen altijd binnen 24 uur een reactie van de lactatiekundige. o De lactatiekundige zorgt voor vervanging bij afwezigheid. o Consulten en/of telefonische consulten worden in rekening gebracht. o De vrijgevestigde lactatiekundige voert praktijk. o Er is geen achterstallige betaling van het lidmaatschapsgeld van de NVL. o De lactatiekundige houdt zich aan de basiskwaliteitseisen (BKE): o De lactatiekundige is aangesloten bij een klachtenportaal. o De lactatiekundige heeft de benodigde verzekeringen afgesloten. o De lactatiekundige houdt zich aan de WHO Code.
  Je verklaart dat de instelling aan de volgende basiskwaliteitseisen te voldoen: o Op de website hoort te staan voor wie en wanneer de lactatiekundige beschikbaar is. o Op de website wordt verwezen naar de NVL. o Eventuele kosten worden benoemd.
 • Gegevens voor op de website

  Van eigen praktijk
 • Bijvoorbeeld via telefoonnummer, mail, WhatsApp, etc. Verder belangrijk om duidelijk aan te geven welke momenten je wel/niet bereikbaar bent.
 • Bied je een prenataal consult aan, doe je aan verkoop/verhuur van kolven of andere hulpmiddelen, vinden de consulten aan huis of op de praktijk plaats, is er de mogelijkheid voor een consult per videogesprek, mail of telefoon, bied je cursussen aan, etc...
 • Gegevens op de website

  Van de instelling waar je werkzaam bent
 • Bijvoorbeeld via telefoonnummer, mail, etc. Verder belangrijk om duidelijk aan te geven welke momenten je wel/niet bereikbaar bent.
 • Denk aan werkzaam op welke afdeling, soort consulten (tot bepaalde leeftijd of alleen patiënten van gynaecoloog of kinderarts)
 • 3. Collectieve aansprakelijkheidsverzekering

  De NVL biedt haar leden een collectieve aansprakelijkheidsverzekering aan. Dit is géén beroepsaansprakelijkheidsverzekering! Deze verzekering is afgesloten bij Centraal Beheer. Indien het lidmaatschap bij de NVL wordt beëindigd, eindigt ook de aansprakelijkheidsverzekering. De premie voor de verzekering bedraagt € 25,- per jaar. Betaling kan per automatische incasso of per bankoverschrijving. De premie wordt in januari afgeschreven met de incasso of betaald door de verzekerde.
  Opzegging kan plaatsvinden uiterlijk 1 maand voor het nieuwe kalenderjaar (dus uiterlijk 1 december) door dit schriftelijk per email te melden bij de penningmeester (penningmeester@nvlborstvoeding.nl).
 • 4. Contributie

 • 5. Machtiging

 • Wanneer je het niet eens bent met de afschrijving, heb je 56 dagen de tijd om de bank opdracht te geven het bedrag terug te boeken. Dit kan telefonisch, via internetbankieren of via de gele terug boekingskaart verkrijgbaar bij de bank.
 • 6. Voor akkoord

 • Datumnotatie:MM slash DD slash JJJJ
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Back To Top