skip to Main Content

FBZ behartigt belangen van NVL leden

Werknemersbelangen lactatiekundigen nu ook vertegenwoordigd door cao-partij FBZ

Met de instemming van de leden tijdens de Algemene Ledenvergadering is de NVL onlangs federatiepartner geworden van FBZ. Daarmee worden nu ook de werknemersbelangen van de lactatiekundigen behartigd aan cao-tafels en in de sociaal plannen die FBZ met de werkgevers van instellingen afsluit. FBZ is blij met de aansluiting van de NVL als nieuwe federatiepartner. De groei van verenigingen zorgt immers voor de toename van de ledentallen van FBZ en dat versterkt de kracht aan de verschillende overlegtafels.

Teddy Roorda, voorzitter van de NVL: “Met de aansluiting bij FBZ zetten we een strategische stap. Doordat nu ook de werknemersbelangen van lactatiekundigen voor het voetlicht worden gebracht, zorgt dat voor een betere positie van lactatiekundigen. Dat komt de uitstraling van onze beroepsgroep ten goede, niet alleen voor dienstverbanders maar ook voor onze vrijgevestigde leden. Daarnaast kunnen leden van de NVL profiteren van de voordelen van hun lidmaatschap, door de afspraken die in verschillende cao’s zijn gemaakt over bijvoorbeeld (gedeeltelijke) vergoeding van contributie of van kosten die ze maken in het kader van scholing of registratie. We verwachten dat dit een stimulans is voor nieuwe lactatiekundigen om zich als lid bij de NVL aan te melden.”

Leden van de NVL hebben vooral belang bij de Cao Kraamzorg en de Cao Ziekenhuizen. Beide cao’s kwamen eerder dit jaar tot stand. Na de zomer start FBZ met de voorbereiding van de inzet voor de nieuwe Cao Kraamzorg. Binnenkort volgt een verzoek naar leden die onder deze cao vallen om suggesties te doen voor de nieuwe cao. Verder zal de NVL haar leden vragen in de cao-klankbordgroepen deel te nemen.

Heeft u persoonlijke vragen op het gebied van uw arbeidspositie, dan kunt u daarvoor bij de NVL terecht. De NVL kan een beroep doen op FBZ bij kwesties die het individuele belang overstijgen.

Meer weten?
Kijk voor meer informatie op www.fbz.nl. De NVL heeft daar een eigen pagina: http://www.fbz.nl/over/federatiepartners/detail.aspx?organisatie=NVL
Hier kun je informatie vinden over de voor jou relevante CAO, inclusief salaristabellen.

Edwin Deisting
Back To Top