skip to Main Content

Het  lactatiekundig consult

Een lactatiekundige IBCLC is er voor jou, wanneer je vragen hebt over borstvoeding, goed voorbereid wilt zijn op het geven van borstvoeding of hulp nodig hebt. Als het geven van borstvoeding niet vanzelf gaat, vraag dan tijdig om hulp. Je kunt rechtstreeks FotoNVLwebstie moeder en lk kopie
contact opnemen met een lactatiekundige IBCLC. Hier kun je een lactatiekundige IBCLC bij jou in de buurt vinden.

Wanneer zou je contact opnemen met een lactatiekundige?

In het verwijsprotocol staan alle redenen op een rijtje.

Een eerste consult

Het is meestal noodzakelijk dat een lactatiekundige IBCLC een voeding observeert. Het eerste consult zal ongeveer anderhalf uur duren. De lactatiekundige IBCLC heeft zo voldoende tijd voor de intake en de observatie van een voeding. Tijdens het consult zal de lactatiekundige IBCLC een deskundig advies geven gericht op jouw situatie.

Consult in een instelling

In veel instellingen werken lactatiekundigen. Kijk op de website van je kraamzorgorganisatie, ziekenhuis of consultatiebureau of dit in jou geval ook zo is. Je kraamverzorgende,  verloskundige, verpleegkundige, of arts kan je met een lactatiekundige IBCLC in contact brengen. Uiteindelijk beslis je zelf wie je wilt inschakelen.

Consult op de praktijk

FotoNVLwebstiebaby closup borstSommige lactatiekundigen IBCLC hebben een eigen praktijkruimte. Zij bieden je dan de keus of je thuis bezocht wilt worden of zelf naar de praktijk komt. Dat laatste is een goed alternatief als jij en je baby mobiel zijn.

Telefonisch consult

Voor een korte vraag waarvoor geen observatie nodig is, kan soms een telefonisch consult voldoende zijn. In een enkel geval kunnen je vragen per e-mail beantwoord worden. Niet elke lactatiekundige IBCLC biedt deze dienst aan.

Nazorg

Na een eerste consult is er mogelijk telefonisch contact met je om de gegeven adviezen te evalueren en waar nodig bij te stellen. Het kan zijn dat een eerste consult niet voldoende is voor sommige problemen of vragen. Een lactatiekundige IBCLC kan je dan een vervolgconsult adviseren.

Samenwerking

Het kan zijn dat lactatiekundigen in overleg met jou andere professionals consulteren. Als het noodzakelijk is zal de lactatiekundige IBCLC je doorverwijzen.

Kolven en hulpmiddelen

Lactatiekundigen IBCLC kunnen je tevens adviseren over het gebruik van diverse kolven en hulpmiddelen. Vaak kun je deze hulpmiddelen via de lactatiekundige huren of kopen. Is dit niet het geval? Dan zal de lactatiekundige IBCLC je verwijzen naar een verhuur- of verkooppunt.

Kosten

Lactatiekundigen IBCLC hanteren hun eigen tarieven. Je kunt bij jouw lactatiekundige IBCLC informeren naar de kosten. Kijk bij verzekering of je recht hebt op een vergoeding door je zorgverzekeraar.

Borstvoedingscoach

In september 2014 startte Baby&Borst een opleiding tot Borstvoedingscoach. Een opleiding náást die tot lactatiekundige IBCLC. Om helderheid te scheppen hebben de NVL en Baby&Borst onderstaande samenvatting gemaakt van de beide opleidingen en competenties. Je vindt het document hier.

Inzet borstvoedingscoach binnen de lactatiekundige praktijk:

Nu de opleiding tot borstvoedingscoach een feit is bij Baby & Borst zullen er misschien steeds vaker lactatiekundigen IBCLC gaan samenwerken met een borstvoedingscoach. Aangezien de borstvoedingscoach een ander takenpakket heeft  dan de lactatiekundige en niet vergoed wordt uit de aanvullende verzekering, is het voor cliënten belangrijk dat zij goed geïnformeerd worden.

Ondubbelzinnige Communicatie
Het moet voor cliënten 100% duidelijk zijn wat de functie is van de zorgverlener die op huisbezoek komt. Dit moet vooraf gecommuniceerd worden, zodat er geen misverstand over kan ontstaan. Ouders die rekenen op een lactatiekundige IBCLC moeten er vanuit kunnen gaan dat er ook een lactatiekundige IBCLC komt. Op de website moet duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen de verschillende functies.

Facturatie
De lactatiekundige wordt in veel gevallen uit het aanvullende pakket van de zorgverzekering vergoed. De verzekering verbindt daar de voorwaarde aan dat de lactatiekundige IBCLC gecertificeerd is en dat zij lid is van de NVL. Het moet op de factuur duidelijk zijn welke lactatiekundige het consult heeft gedaan, inclusief NVL lidmaatschapsnummer. Het is uitgesloten dat de consulten die door de borstvoedingscoach worden gedaan op dezelfde wijze worden omschreven als de lactatiekundige consulten. Gebeurt dit toch, dan kan dit als fraude worden aangemerkt.

Meer vragen? Neem contact op met de NVL.

 

Back To Top