skip to Main Content

Het lactatiekundig consult

Begeleiding bij borstvoeding

Met een lactatiekundig consult is een lactatiekundige IBCLC er voor jou!

Wanneer je vragen hebt over borstvoeding, goed voorbereid wilt zijn op het geven van borstvoeding of hulp nodig hebt. Want zeker als het geven van borstvoeding niet vanzelf gaat, is het belangrijk dat je tijdig om hulp vraagt. Zodat je hopelijk snel weer met plezier je kindje kunt voeden. Voor de juiste begeleiding kun je rechtstreeks contact opnemen met een lactatiekundige IBCLC. Hier kun je een lactatiekundige IBCLC bij jou in de buurt vinden.

consult nvl borstvoeding

Wanneer kun je contact opnemen met een lactatiekundige?

In het verwijsprotocol vind je alle redenen op een rijtje waarom jij contact met een lactatiekundige kunt opnemen .

Een eerste consult

Om je zo goed mogelijk te kunnen begeleiden, is het meestal noodzakelijk dat een lactatiekundige IBCLC een voeding observeert. Het eerste consult zal daarom ongeveer anderhalf uur duren. De lactatiekundige heeft zo voldoende tijd voor de intake en de observatie van een voeding. Tijdens het consult zal de lactatiekundige je een deskundig advies geven gericht op jullie situatie.

Consult in een instelling

Ook in veel instellingen werken er lactatiekundigen. Kijk daarom vooral op de website van je kraamzorgorganisatie, ziekenhuis of consultatiebureau of dit in jou geval ook zo is. Je kraamverzorgende, verloskundige, verpleegkundige, of arts kan je met een lactatiekundige IBCLC in contact brengen. Uiteindelijk beslis je natuurlijk zelf wie je wilt inschakelen.

consult baby nvl borstvoeding

Consult op de praktijk

Sommige lactatiekundigen IBCLC hebben een eigen praktijkruimte. Zij bieden je dan de keus of je thuis bezocht wilt worden of zelf naar de praktijk komt. Dat laatste is een goed alternatief als jij en je baby mobiel zijn.

Telefonisch consult

Voor een korte vraag waarvoor geen observatie nodig is, kan soms een telefonisch consult voldoende zijn. In een enkel geval kunnen je vragen ook per e-mail beantwoord worden. Niet elke lactatiekundige IBCLC biedt deze dienst aan. Kijk daarom goed welke diensten de lactatiekundige aanbiedt die jij benadert.

Nazorg

Na een eerste consult is er mogelijk telefonisch contact met je om de gegeven adviezen te evalueren en waar nodig bij te stellen. Het kan zijn dat een eerste consult niet voldoende is voor sommige problemen of vragen. Het kan dan zijn dat de lactatiekundige je een vervolgconsult adviseert.

Samenwerking

Ook kan het zijn dat de lactatiekundige in overleg met jou andere professionals consulteert. Als het noodzakelijk is zal de lactatiekundige IBCLC je doorverwijzen.

Kolven en hulpmiddelen

Lactatiekundigen IBCLC kunnen je tevens adviseren over het gebruik van diverse kolven en hulpmiddelen. Vaak kun je deze hulpmiddelen via de lactatiekundige zelf huren of kopen. Is dit niet het geval? Dan zal de lactatiekundige je verwijzen naar een verhuur- of verkooppunt.

Kosten

Lactatiekundigen IBCLC hanteren hun eigen tarieven. Je kunt bij jouw lactatiekundige IBCLC informeren naar de kosten voor de begeleiding. Kijk vooral ook bij verzekering of je recht hebt op een vergoeding door je zorgverzekeraar.

Borstvoedingscoach

In september 2014 startte Baby&Borst een opleiding tot Borstvoedingscoach. Een opleiding náást die tot lactatiekundige IBCLC. Om helderheid te scheppen hebben de NVL en Baby&Borst onderstaande samenvatting gemaakt van de beide opleidingen en competenties. Lees er alles over in dit document.

Inzet borstvoedingscoach binnen de lactatiekundige praktijk

Nu de opleiding tot borstvoedingscoach een feit is bij Baby&Borst zullen er misschien steeds vaker lactatiekundigen IBCLC gaan samenwerken met een borstvoedingscoach. Aangezien de borstvoedingscoach een ander takenpakket heeft dan de lactatiekundige, is het voor cliënten belangrijk dat zij goed geïnformeerd worden. Het is daarnaast goed om te weten dat de borstvoedingscoach niet vergoed wordt uit de aanvullende verzekering,

Ondubbelzinnige Communicatie

Het moet voor cliënten 100% duidelijk zijn wat de functie is van de zorgverlener die op huisbezoek komt. Dit moet daarom vooraf gecommuniceerd worden, zodat er geen misverstand over kan ontstaan. Ouders die rekenen op een lactatiekundige IBCLC moeten er vanuit kunnen gaan dat er ook een lactatiekundige IBCLC komt. Op de website moet duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen de verschillende functies.

Facturatie

De lactatiekundige wordt in veel gevallen uit het aanvullende pakket van de zorgverzekering vergoed. De verzekering verbindt daar de voorwaarde aan dat de lactatiekundige IBCLC gecertificeerd. Ook dient de lactatiekundige IBCLC lid te zijn van de beroepsvereniging, de NVL Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen. Het moet op de factuur duidelijk zijn welke lactatiekundige het consult heeft gedaan, inclusief NVL lidmaatschapsnummer. Het is  daardoor uitgesloten dat de consulten die door de borstvoedingscoach worden gedaan, op dezelfde wijze worden omschreven als de lactatiekundige consulten. Gebeurt dit toch, dan kan dit als fraude worden aangemerkt.

Heb je meer vragen? Neem dan contact op met de NVL.

Back To Top