skip to Main Content
Logo NVL | Zeker over Borstvoeding

Aankondiging werkhervatting lactatiekundigen IBCLC

De huidige lockdownmaatregelen lopen tot 3 maart 2021. Het is hoog tijd dat ook de lactatiekundigen weer aan het werk kunnen gaan!

Het is pijnlijk om vast te stellen dat de overheid het belang van een ‘kansrijke start’ in de ‘eerste 1000 dagen’ zegt te ondersteunen, maar dat haar crisisbeleid daarmee de afgelopen tijd volstrekt niet in overeenstemming is geweest. Dat heeft ervoor gezorgd dat de lactatiekundige beroepsgroep noodgedwongen veel moeders en baby’s in de kou moest laten staan. Hun verzoek om lactatiekundige ondersteuning kon niet binnen de regels worden gehonoreerd. Cijfers hebben we niet; immers… hoe weet je hoeveel mensen niet om hulp vroegen terwijl ze die wel nodig hadden? Desondanks is het een reële veronderstelling dat menig moeder-kindkoppel groot nadeel heeft ondervonden van het feit dat er geen lactatiekundige zorg kon worden geleverd. Lactatiekundige zorg is spoedzorg. Zonder deze zorg ontstaat er in veel gevallen irreversibele schade: moeders kunnen deze eerste fase met hun kindje niet meer overdoen. De regering draagt een verantwoordelijkheid voor de stress, het verlies en het verdriet die hieruit zijn voortgevloeid.

Moeders en baby’s die hulp nodig hebben bij het eerste aanleggen, bij wie borst- of mondonderzoek moet plaatsvinden, of die problemen ervaren met het geven en krijgen van borstvoeding, moeten weer volwaardige professionele begeleiding van de lactatiekundige kunnen krijgen. Die zorg kan in diverse settings worden geboden.

  • Lactatiekundigen in het ziekenhuis kunnen, op de kraamafdeling en de NICU, moeder en kind weer helpen en moeders en hun prematuur geboren baby weer begeleiden.
  • Lactatiekundigen in de JGZ kunnen ouder(s) en kind bij hun bezoek aan het consultatiebureau weer ondersteunen.
  • Lactatiekundigen die werkzaam zijn binnen de kraamzorg kunnen in de eerste kraamweek weer op huisbezoek bij moeder en kind.
  • Zelfstandig werkende lactatiekundigen kunnen weer op consult bij gezinnen thuis, al dan niet op verwijzing van verloskundigen, kinderartsen, huisartsen en jeugdartsen.

Voor lactatiekundigen IBCLC werkzaam in het ziekenhuis, in de JGZ, kraamzorg, verloskundige praktijk of als zelfstandige, geldt dat zij op een veilige manier werken volgens het geactualiseerde protocol ‘Werkwijze lactatiekundigen IBCLC’ van de NVL. Dit protocol is in lijn met de protocollen van de RIVM, BO Geboortezorg en KNOV.

De afgelopen tijd heeft de NVL als beroepsorganisatie via diverse brieven veel argumenten aangedragen bij het Ministerie van VWS voor het uiterst dringende verzoek onze zorg als noodzakelijk te kwalificeren en ons onder te brengen bij de cruciale beroepen of desnoods de uitgezonderde contactberoepen. Het is zorgelijk dat de overheid het belang van hoogwaardige zorg bij borstvoeding nauwelijks op de radar lijkt te hebben. Het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties (1989) is ook door Nederland geratificeerd. Dit verdrag beschrijft het recht van het kind op de ‘highest attainable standard of health’ (Art. 24.1). Borstvoeding is daarvoor wereldwijd de universele basis en verdient daarom, juist bij een gezondheidscrisis, alle denkbare ondersteuning.

De NVL moedigt alle gezinnen met een zorgvraag aan om de lactatiekundige IBCLC weer actief te benaderen. Onze professionals staan met hart en ziel klaar om zorg te leveren!

Werkwijze LK IBCLC NVL februari 2021

Klik hier om het protocol te downloaden.

Klik hier om korte informatie voor bijvoorbeeld de website te zien.
(Het is mogelijk dit PNG-bestand zo van de website naar je computer te schuiven)

Info NVL

Back To Top