skip to Main Content

Nieuws Elacta congres 2020

Dear president of the ELACTA memberassociation, First of all I have an announcement about the situation in the World's Corona-virus. ELACTA has made a statement: https://www.elacta.eu/news/statement-on-corona-covid19/ On the 17th of March, 10 weeks before our conference would start we will evaluate the situation again in order to make decisions about possible…

Lees Meer

De FBZ is er voor jou!

Uit de eindrapportage van de FBZ over 2019 blijkt dat er ook leden van de NVL zijn die afgelopen jaar gebruik hebben gemaakt van individuele rechtshulp. Goed dat te horen! Weet dat de FBZ er is voor jou als je werkzaam bent in een instelling. Laat daarom de NVL weten…

Lees Meer

Oproep Myrte van Lonkhuijsen mbt MijnDiAd

Aan de collega's die MijnDiad gebruiken of daarover denken: MijnDiad (een cliënt registratie systeem) zou nog beter werken voor ons als lactatiekundigen als de groeicurves voor baby's erin opgenomen zouden zijn. Dat kunnen ze doen áls er van voldoende klanten vraag naar is. Dus als je MijnDiad gebruikt of overweegt…

Lees Meer

Oproep IBLCE naar jouw ideeën en mening

Dear IBLCE Stakeholder, IBLCE is beginning a strategic planning process, and your ideas and opinions on how IBLCE is currently doing are greatly valued, as well as what IBLCE's focus should be moving forward.  Your input on this survey will help tremendously, particularly in informing the organisation's strategic discussions and…

Lees Meer

Coronavirus en borstvoeding

Nu in Nederland bij een aantal personen het nieuwe Coronavirus (Coronavirus Disease - COVID-19) is vastgesteld, is de behoefte aan informatie groot. De NVL heeft contact gezocht met de RIVM en de GGD over dit virus in relatie tot de risico’s voor kraamvrouwen en baby’s en voor lactatiekundigen. De antwoorden…

Lees Meer

Vanaf 1 januari wijziging wet WGBO

 Wijzigingen WGBO per 1 januari 2020 Per januari 2020 is de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo) gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen voor de praktijk zijn: een aanvulling van de informatieplicht; een langere bewaartermijn voor het medisch dossier; een wettelijk vastgelegd inzagerecht voor nabestaanden. Hierna worden deze wijzigingen kort toegelicht. Aanvulling…

Lees Meer

Notulen NVL en NCLO/VSBB 21-11-2019

Verslag gesprek met Elly Krijnen en Carla Bakker van Baby en Borst en Patricia Knook, voorzitter van de VSBB. Namens de NVL waren aanwezig: Cora Moerman en Teddy Roorda Datum 21-11-2019, locatie AMC Amsterdam N.a.v. het verslag van ons vorige gesprek bespreken we nog de volgende onderwerpen: De website van…

Lees Meer
Back To Top