skip to Main Content
NVL Elacta

ELACTA en het herziene NVL-Beroepsprofiel

Naar aanleiding van het verzoek van ELACTA in de nazomer van 2020 om de recent herziene versie van het Nederlandse beroepsprofiel met de Europese leden te delen, heeft Marianne in drie documenten een overzicht gemaakt van het proces dat de NVL heeft doorlopen om tot die herziene versie te komen.…

Lees meer
Logo NVL | Zeker over Borstvoeding

Onderzoek Chemotherapie en borstvoeding

Beste leden, De NVL is gevraagd om als expert mee te werken aan het GALACTIC-onderzoek naar chemotherapie in combinatie met borstvoeding in het AMC. Op de website vind je de oproep in het Engels van mevrouw Silvia Calpe (post-doc researcher), evenals een beschrijving van het project in het Nederlands. Om…

Lees meer
Logo NVL | Zeker over Borstvoeding

Informatie IBCLC recertificering

Exameneisen en recertificering Wij verzoeken je eerst deze inleiding te lezen en dan naar het jaar te gaan waarin je (volgens het oorspronkelijke schema) examen moest/moet doen en als laatste de financiële opties te bekijken. In juni 2019 heeft de IBLCE nieuwe eisen rondom de examinering en recertificering bekendgemaakt. Deze…

Lees meer

Zorg & Reclame

Het lijkt erop dat met het wegvallen van het BFHI-borstvoedingscertificaat een belangrijk aspect in de zorg voor borstvoeding in Nederland onder druk is komen te staan: de rem op reclame voor kunstvoeding, flessen en spenen. Collega Myrte van Lonkhuijsen heeft in opdracht van de Landelijke Borstvoedingsraad een artikel geschreven over zorg en reclame. geschreven voor…

Lees meer

Frenulotomie verloskundigen

KNOV: Uitspraak VWS over Frenulotomie door verloskundigen 28 januari 2021 Het klieven van tong- en lipriemen door verloskundigen is al een aantal jaar onderwerp van discussie. Voor het verrichten van deze handeling is de bevoegdheid van de verloskundige niet geregeld in de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) Verloskunde, behorend bij…

Lees meer
consult baby nvl borstvoeding

Nieuwsbericht Werkgroep Ziekenhuislactatiekundigen Oost

Informatie vanuit Regio Oost Nederland Regionale samenwerking ziekenhuizen Oost Nederland na stoppen BFNL Bij deze wil ik de NVL-leden graag informeren en misschien inspireren over de samenwerking van verschillende ziekenhuizen in Oost Nederland. Zoals jullie allen weten is Baby Friendly Nederland (BFNL) eind 2018 gestopt met haar werkzaamheden. Deze ziekenhuizen…

Lees meer
Back To Top