skip to Main Content
Logo NVL | Zeker over Borstvoeding

Informatie over klachten | collega lactatiekundigen/zorgverleners

Klachten van collega lactatiekundigen/zorgverleners  Een ander aspect van klachtenbehandeling is de situatie waarbij er onduidelijkheden zijn over de adviezen van collega-zorgverleners (het kan zijn dat jij meer wilt weten over het advies van een ander of omgekeerd). Dergelijke situaties vallen niet onder de diensten van een externe geschilleninstantie, want deze bemiddelt tussen…

Lees meer
Logo NVL | Zeker over Borstvoeding

Reactie op NZO-folder

Via één van de leden ontving het bestuur een folder van de Nederlandse ZuivelOrganisatie (NZO), getiteld 'Een goed begin. Gezond eten voor je baby en dreume. Van 0 tot 2 jaar'. Basis voor de brochure zijn volgens de auteurs de richtlijnen van de Gezondheidsraad, het Voedingscentrum, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid…

Lees meer
Logo NVL | Zeker over Borstvoeding

Contact met pers over de petitie

Op maandag 21 december 2020 bereikte ons een bericht van één van jullie met de vraag of we contact wilden opnemen met iemand van een nieuwe politieke partij die interesse had getoond voor ons werk en voor de petitie en daar graag publiciteit voor wilde maken. Dat contact hebben we…

Lees meer
Logo NVL | Zeker over Borstvoeding

Tijdlijn acties Covid-19

Hieronder een tijdlijn van de acties van het bestuur met betrekking tot Covid-19 en de linkjes naar de verschillende documenten. TIJDLIJN acties-COVID19 Maart 10-03-2021 Brief naar minister, stakeholders en pers 'Lactatiekundige IBCLC noodzakelijk zorgberoep' Februari 01-02-2021 Beantwoorden mail indienen vragen aan de minister door CU (Carla Dik-Faber) 21-02-2021 Vragen ingediend door CU (02-03-2021…

Lees meer
Back To Top