skip to Main Content
Logo NVL | Zeker over Borstvoeding

Zorgstatus voor de lactatiekundige IBCLC 

In de nieuwsbrief van 23 augustus 2020 konden jullie lezen dat het bestuur bezig was met een pleidooi voor een officiële zorgstatus van de lactatiekundige IBCLC binnen de sector Geboortezorg.  Daarvoor was een link opgenomen die naar de betreffende brief leidde. Deze link was voorbarig: de brief was een concept…

Lees meer
Logo NVL | Zeker over Borstvoeding

Opheffen klachtencommissie

Het bestuur van de NVL heeft onderzocht of de interne klachtencommissie voldoet aan de wettelijke regelingen Wkkgz. Het is, omwille van de belangen van cliënten en ook voor het imago van de NVL, belangrijk dat de procedure voor klachtenbehandeling op een wettelijk correcte manier wordt uitgevoerd door functionarissen die daarvoor de kennis en competenties hebben. Omdat die binnen de NVL onvoldoende aanwezig zijn, heeft het bestuur besloten…

Lees meer

IBLCE

Wij hebben de laatste paar dagen veel berichten gezien en gehoord over de problemen die er momenteel zijn met het plannen van de examens en hercertificeringsexamen. Tijdens de bestuursvergadering van 20 augustus hebben we dit punt uitgebreid besproken en wij gaan hier met spoed achteraan! Er gaat een NVL brief…

Lees meer
Logo NVL | Zeker over Borstvoeding

Verzekeringen | CZ vergoed NVL en VSBB leden

Sinds 2019 vergoedt CZ lactatiekundige consulten van lactatiekundigen, aangesloten bij van de Vereniging Specialisten Borstvoeding en Babybegeleiding (VSBB). Als reactie daarop heeft het NVL-bestuur vragen gesteld aan de zorginkoper van CZ. Wij merkten namelijk dat deze vergoeding van door VSBB-leden verstrekte zorg bij diverse NVL-leden leidde tot onrust met betrekking tot concurrentie, maar vooral ook tot onrust over de kwaliteitsborging van het lactatiekundige vak. Daarin was met name het feit dat de kwaliteitsnormen niet vindbaar zijn op de website van VSBB een punt van…

Lees meer
Logo NVL | Zeker over Borstvoeding

TNO

Tool voor (online) informatie over en ondersteuning bij borstvoeding. Er is al enige tijd een tool in ontwikkeling bij TNO, genaamd 'Keuzehulp borstvoeding', waarin het oorspronkelijk plan was een keuzehulp voor borstvoeding of kunstvoeding te ontwikkelen. Gelukkig heeft de NVL samen met de andere organisaties dit kunnen ombuigen tot een…

Lees meer

De ouder-kindrelatie: vanuit bevredigde behoefte via eerlijke emotie naar competent gedrag

Een notitie in reactie op de conceptrichtlijn ‘Ouder-kindrelatie’, in ontwikkeling bij TNO voor het NCJ ten behoeve van de jeugdgezondheidszorg. In het voorjaar van 2020 was er een commentaarronde voor de conceptrichtlijn ‘Ouder-kindrelatie’. Deze was in ontwikkeling bij TNO, bedoeld voor de jeugdgezondheidszorg en te plaatsen op de website van…

Lees meer

Elacta Online en Poster presentatie

Het elfde congres van Elacta, “Networking for Breastfeeding” is online te volgen. Een aantal presentaties, waaronder die van Mieke Saras, lactatiekundige IBCLC zijn na inschrijving te bekijken. De presentaties zijn online te bekijken tot 14 juli a.s. Klik hier voor informatie. De Poster presentaties, waaronder die van Marianne Vanderveen-Kolkena (zie hieronder),…

Lees meer
Back To Top