skip to Main Content

Coronavirus en borstvoeding

Nu in Nederland bij een aantal personen het nieuwe Coronavirus (Coronavirus Disease – COVID-19) is vastgesteld, is de behoefte aan informatie groot.

De NVL heeft contact gezocht met de RIVM en de GGD over dit virus in relatie tot de risico’s voor kraamvrouwen en baby’s en voor lactatiekundigen. De antwoorden op deze vragen laten -vanwege de drukte bij het RIVM en de GGD- nog even op zich wachten. Een aantal antwoorden kunnen we al wel met zekerheid geven.

In geval van een daadwerkelijke thuisisolatie geldt dit protocol en doet de lactatiekundige bij voorkeur geen huisbezoek. Alleen de huisarts en de GGD gaan in geval thuisisolatie bij de patiënt naar binnen.

Verder verwijzen we naar de protocollen van de RIVM.

Is het veilig voor een moeder om borstvoeding te geven als zij besmet is met het coronavirus?

Alle moeders in risico gebieden, die symptomen hebben zoals koorts, hoesten en benauwdheid, moeten direct medische hulp zoeken en de instructies van de zorgverlener opvolgen.

Gezien de voordelen van borstvoeding en de niet significante rol die borstvoeding speelt in de besmetting van andere respiratoire virussen, kan de moeder veilig borstvoeding geven als zij de nodige voorzorgsmaatregelen neemt.

Moeders die symptomen hebben van het coronavirus en fit genoeg zijn om hun baby te voeden, moeten een mondkapje dragen als zij in de nabijheid van hun baby zijn. Daarbij dienen zij zorgvuldig hun handen te wassen voor en na contact met de baby en besmette materialen en oppervlaktes te reinigen en/of te desinfecteren.

Als een moeder te ziek is om te voeden, moet zij aangemoedigd worden om haar melk af te kolven. Deze moedermelk kan veilig aan de baby gegeven worden op de daarvoor gebruikelijke wijze – alles terwijl zij de infectie preventie maatregelen in acht neemt.

Over borstvoeding en Corona volgen we het advies van Unicef.

Cora Moerman

Back To Top