skip to Main Content

Beroepsprofiel lactatiekundige

In februari 2015 is het beroepsprofiel Lactatiekundige IBCLC volledig herschreven. Dit document biedt inzicht in kennis, kunde en vaardigheden van de lactatiekundige IBCLC, alsmede haar verworven plaats binnen de gezondheidszorg.

Klik hier voor het beroepsprofiel (pdf)

“Lactatiekundigen IBCLC vormen binnen de Nederlandse gezondheidszorg een relatief nieuwe beroepsgroep en het beroep lactatiekunde  is dan ook volop in ontwikkeling. De Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen (NVL) is opgericht in 1993 en het eerste beroepsprofiel werd in 2004 opgesteld. Inmiddels zijn zowel professionalisering als inbedding van de beroepsgroep in de ketenzorg rond moeder en baby zo ver gevorderd dat een herziening nodig was.

Nu het nieuwe beroepsprofiel gereed is, hopen we dat dit document bijdraagt aan verder ontwikkelingen ten aanzien van de zorg rondom borstvoeding. De NVL draagt immers uit dat lactatiekundigen een unieke expertise inbrengen waarmee veel problematiek ten aanzien van borstvoeding voorkómen of opgelost kan worden. Het uiteindelijke doel is dat alle moeders en kinderen zolang borstvoeding kunnen geven en krijgen als zij zelf willen, en dat alle betrokken zorgprofessionals dusdanig geschoold zijn dat zij deze moeders en kinderen bekwaam en naar tevredenheid kunnen begeleiden.”

(Bron: Lactatiekundige IBCLC, beroepsprofiel 2015)

 

 

Back To Top