skip to Main Content
Logo NVL | Zeker over Borstvoeding

Corona-update oktober 2020

Naar aanleiding van de nieuwste berichtgeving vanuit de regering d.d. 01-10-2020 volgt onderstaand een update van de adviezen voor lactatiekundige consulten. 

Het RIVM heeft een richtlijn opgesteld in de zorg buiten het ziekenhuis. Ten eerste horen zorgmedewerkers altijd de algemene hygiënerichtlijnen te volgen: 

 • Geen handen geven. 
 • Regelmatig handen wassen. 
 • Hoesten en niezen in de elleboog 
 • Papieren zakdoekjes gebruiken 
 • Houd waar mogelijk 1,5 meter afstand 

Echter het RIVM geeft op dit moment nog niet het advies om PBM te gebruiken bij een gezin  zonder  verdenking op corona tenzij je kwetsbaar bent.


 • Blijf bij klachten thuis en laat je testen.
  https://lci.rivm.nl/lci.rivm.nl/covid-19/bijlage/zorgmedewerkersinzetentestbeleid  
 • Werk op afspraak. | Consulten aan huis en op de praktijk zijn toegestaan. 
 • Triage voor Corona-klachten vlak voor afspraak. | Bij klachten consult uitstellen of consult aanbieden via beeldbellen.
  Voor triage kan de online vragenlijst op de website www.thuisarts.nl worden gebruikt. Huisartsen verwijzen ook naar deze online triage vragenlijst.
  Klik hier voor de online vragenlijst. 
 • Of je ervoor kiest om een mondmasker te dragen tijdens een consult hangt af van je eigen gezondheid, de gezondheid van je gezinsleden en de wens en situatie van de cliënt. Belangrijk hierbij is dat het mondkapje op de juiste manier wordt gebruikt! 
 • Gebruik handschoenen bij mondonderzoek en gebruik deze op de juiste manier.

Consult aan huis 

 • Was zowel bij binnenkomst als bij vertrek je handen. 
 • Neem geen eten of drinken aan. 
 • Ga thuis naar toilet. 
 • Zorg voor goede ventilatie (zet een raam open). 

Consult op de praktijk 

 • Plan afspraken ruim, zodat mensen elkaar niet onnodig tegenkomen. 
 • Zorg dat jpraktijk leeg is (geen boeken, speelgoed of andere producten). 
 • Laat de cliënt handen wassen bij binnenkomst of gebruik handalcohol. 
 • Reinig en desinfecteer alle gebruikte materialen en oppervlakten na het consult (bijvoorbeeld met alcohol 70%). 
 • Zorg voor goede ventilatie (zet een raam open). 

Informatiebijeenkomst
De voorkeur is digitaal, zoals het voor iedereen nu geldt ‘werk zoveel mogelijk thuis’.
Trainingen, bijscholingen of voorlichtingsavonden mogen doorgang vinden volgens de landelijke regels, als er op 1,5 meter gezeten kan worden, en er goede hygiëne en ventilatie is; registratie is nu wel verplicht. 
Bron: KNOV


Infectiepreventie 
De Richtlijn Infectiepreventie in de huisartsen- en verloskundigenpraktijk kan ook voor ons werk worden gebruikt. 

Klik hier voor de richtlijn. 

Informatie gebruik handschoenen en mondkapje RIVM 

[embed]https://vimeo.com/403724749[/embed] 

https://www.zorgvoorbeter.nl/nieuws/instructie-mondkapje-corona 


 Om in aanmerking te komen voor beschermingsmiddelen kun je je inschrijven bij Mijn MedBIS. Je hebt daarvoor wel een AGB-code nodig. Mocht je deze nog niet hebben, dan kun je die aanvragen via Vektis. 

Klik hier voor de website van Mijn MedBIS. 

Klik hier om een AGB-code aan te vragen.
Voor het aanvragen van een AGB-code is bewijs van inschrijving van de NVL noodzakelijk. Hiervoor kun je jezelf opzoeken via de button Lactatiekundige Checker op de NVL-website en daar een screenshot van maken.


Informatiebronnen 

 

 

Info NVL

Back To Top