skip to Main Content
Peiling melkvoeding 2018 | NVL

Peiling Melkvoeding 2018

Er is nog een weg te gaan om de waarde van borstvoeding voor het voetlicht te brengen en te normaliseren. Wij willen hier als lactatiekundige IBCLC ons steentje aan bijdragen.
Zeven op de tien moeders (69%) startte in 2018 met het geven van borstvoeding* (na 8 dagen geef nog maar 58% van de moeders exclusief borstvoeding). Dit percentage is lager dan gerapporteerd in de eerdere peilingen tussen 2001 t/m 2015 (74-81%)
Het percentage moeders dat na 1, 3 en 6 maanden borstvoeding gaf is vrijwel gelijk gebleven ten opzichte van de peilingen die tussen 2001 en 2010 zijn uitgevoerd, maar is ten opzichte van de peiling uit 2015 gedaald.
Een kanttekening hierbij is dat de data in 2018 op een andere manier verzameld zijn (DD JGZ) dan bij de eerdere peilingen (vragenlijsten). Hierdoor moet voorzichtig worden omgegaan met de conclusies gebaseerd op de vergelijking met eerdere peilingen.
Deze peiling Melkvoeding is opgesteld met gegevens uit het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg (DD JGZ) en in samenwerking met TNO heeft het NCJ (Nederlands Centrum Jeugdgezondheid). Er is gebruik gemaakt van data uit 7 JGZ-organisaties over melkvoeding (0 t/m 12 maanden) uit Jeugd in Beeld (JIB) voor het jaar 2018. Op die manier waren representatieve gegevens beschikbaar van 32.532 zuigelingen en hun moeders.
*Borstvoeding is gedefinieerd als moedermelk direct uit de borst gedronken of op een andere wijze gegeven.
Info NVL

Back To Top