skip to Main Content

Specialistische borstvoedingszorg nodig binnen de mogelijkheden van de corona-wet!

Specialistische borstvoedingszorg nodig binnen de mogelijkheden van de corona-wet?

De lactatiekundigen van de NVL staan klaar voor moeder en baby!

Op 1 december 2020 zijn er op grond van aanvullende wetgeving nieuwe coronamaatregelen van kracht geworden, die voorschrijven dat beroepsbeoefenaars die rechtstreeks cliëntencontact hebben binnen een praktijkruimte, vanaf deze datum tijdens hun dienstverlening of consulten een mondkapje dragen; deze verplichting geldt volgens de wet ook voor de cliënt.
Een uitzondering hierop vormen consulten in de thuisomgeving!

Graag wil het bestuur van de NVL laten weten dat het ondanks deze nieuwe maatregelen nog steeds gewoon mogelijk is om lactatiekundige zorg in te roepen wanneer daaraan behoefte is. Voel je vrij en uitgenodigd om contact op te nemen met je lokale lactatiekundige om samen afspraken te maken over hoe het consult vorm kan krijgen. Juist nu er zoveel sprake is van mogelijke ziekteverschijnselen, is het extra waardevol dat jij als moeder de borstvoedingsrelatie met je baby optimaal in stand houdt en zo een prachtig fundament legt voor het goed functioneren van je baby’s afweersysteem. Aarzel dus niet om contact op te nemen met onze leden, zodat ze je snel en professioneel van dienst kunnen zijn!
Zoek een lactatiekundige

Info NVL

Back To Top