skip to Main Content

Werkwijze lactatiekundigen in verband met de lockdown

Werkwijze lactatiekundigen in verband met de lockdown, sinds 15 december 2020 geldig tot nader order

Met pijn in ons hart zijn we genoodzaakt de volgende mededeling te doen.

Het is lactatiekundigen IBCLC, volgens de regels die voor de lockdown zijn vastgesteld, momenteel uitsluitend toegestaan om telefonisch, per e-mail of middels video-bellen hun beroep uit te oefenen.  Lactatiekundigen IBCLC die in loondienst zijn, doen er goed aan deze situatie zorgvuldig met hun werkgever te bespreken.

Het Ministerie van VWS heeft op haar website een lijst gepubliceerd van professionals met medische contactberoepen die wél live bij cliënten mogen werken. De lactatiekundige IBCLC is tot verbijstering en frustratie van de NVL NIET in deze lijst opgenomen en de NVL ervaart dit als een schending van de rechten van het kind op de hoogst bereikbare standaard van gezondheid. De borstvoedingsrelatie is een cruciaal onderdeel van het fundament onder de levenslange gezondheid van het kind en een belangrijk aspect van hoe ouders de liefde voor hun kind en hun ouderschap gestalte willen geven.

Ouders die dringend lactatiekundige zorg nodig hebben, kunnen contact opnemen met een lactatiekundige om te zien wat deze voor de ouders en hun baby kan betekenen. Daarnaast kunnen ouders, zorgverleners en lactatiekundigen bij het ministerie van VWS (via 070-3407911) eventueel een melding maken van de problemen waarmee zij door deze maatregel worden geconfronteerd.

Uiteraard kunnen we iedere handtekening onder onze petitie goed gebruiken!

Zodra de lockdownmaatregelen worden verlicht en de NVL nieuwe instructies krijgt, zal zij deze onmiddellijk bekendmaken.

Voor schriftelijke vragen en eventuele meldingen over de gevolgen van het niet kunnen inroepen van zorg kan worden gedaan via het invulformulier COVID-19 van onze vereniging.

Info NVL

Back To Top