skip to Main Content
Logo NVL | Zeker over Borstvoeding

Informatie IBCLC recertificering

Exameneisen en recertificering

Wij verzoeken je eerst deze inleiding te lezen en dan naar het jaar te gaan waarin je (volgens het oorspronkelijke schema) examen moest/moet doen en als laatste de financiële opties te bekijken.

In juni 2019 heeft de IBLCE nieuwe eisen rondom de examinering en recertificering bekendgemaakt.
Deze informatie is in juli 2019 gedeeld via het ledendeel van de website. De veranderingen worden vanaf 2020 in de loop van drie jaar doorgevoerd. Elke verandering vraagt aanpassing. Het belangrijkste verschil (door velen waarschijnlijk als het grootste voordeel ervaren) is het wegvallen van het verplichte examen na 10 jaar, ingaande per 2022.

En toen kwam Corona… De recertificeringen in 2020 gaven gelukkig geen problemen. Bij de examenaanvragen waren er ook nog geen problemen, maar op het moment dat de examens plaatsvonden of eigenlijk net ervoor ontstonden die wel. Bij navraag door de NVL geeft de IBLCE aan dat de instantie die de examenplekken regelt (Prometric), als gevolg van de Coronamaatregelen de examenplaatsen niet binnen het vooraf vastgesteld tijdvak heeft kunnen indelen. Op het laatste moment heeft Prometric extra plaatsen geregeld, maar toen was voor heel wat mensen het leed al geschied. Een aantal kandidaten kon binnen het examentijdvak geen plaats vinden op een van de examenlocaties. Een aantal kandidaten is uitgeweken naar het buitenland of heeft afgezien van het afleggen van het examen. Zowel de IBLCE als de NVL betreurt het zeer dat de gang van zaken voor velen zo moeizaam was en zoveel stress heeft gecreëerd.

Als oplossing bood de IBLCE (op het laatste moment) de mogelijkheid om het examen met een jaar uit te stellen; daaraan waren géén extra kosten verbonden. Om je IBCLC-titel een extra jaar geldig te houden (tot aan het afleggen van het uitgestelde examen), moest je volgens de inderhaast opgestelde regels van de IBLCE 15 L-CERPs inleveren. Deze 15 CERPs vormen 1/5 van de 75 CERPs die je in 5 jaar moet behalen. Deze tellen mee voor de recertificering die je anders in 2025 had moeten aanvragen. Je hebt daarmee uiteindelijk geen extra kosten, want je had in de vijf jaar na je examen in 2020 ook 75 CERPs moeten halen.

De IBLCE geeft aan dat met Prometric is afgesproken dat er in 2021 gegarandeerd binnen het tijdvak genoeg plaatsen zijn voor het aantal kandidaten dat examen moet doen, ongeacht de geldende Corona-maatregelen. Het kan zijn dat er minder plekken zijn dan normaal, maar voldoende voor het aantal kandidaten. Dit kan betekenen dat je wat verder moet reizen, maar in ieder geval kun je binnen Nederland blijven. Het advies is dan om snel een plaats te zoeken en niet te wachten tot het laatste moment. Mocht je toch geen plaats vinden binnen Nederland (misschien wat verder dan je had gehoopt), wacht dan niet met mailen naar eume@iblce.org (zodat het op papier staat) en bellen naar +43 2252206595 (om er vaart achter te zetten).  Ontvang je niet snel antwoord, voel je dan niet bezwaard om opnieuw te mailen of te bellen en laat geen kostbare tijd verloren gaan!

Als je volgens het reguliere schema nog examen zou moeten doen, dan moet je onvermijdelijk examen doen, ook als je dat dit jaar (weer) uitstelt. Uitstellen kan voor jou nodig zijn wegens de (sociale of financiële) omstandigheden van dit jaar, maar het is dus geen strategie voor het omzeilen van het examen! De IBLCE kan hier niet omheen vanwege de accreditering door NCCA.

Wil je het examen in het Engels afleggen, dan is dit mogelijk via Live Remote Proctoring (LRP). Deze manier van examineren is in 2020 als noodgreep ingevoerd en als extra mogelijkheid beschikbaar voor 2021. Of dit structureel ingevoerd wordt is nog niet duidelijk. Dit wordt eind 2021 geëvalueerd.

Op de volgende pagina’s zetten we de diverse scenario’s uiteen die op jullie van toepassing kunnen zijn. Lees ze zorgvuldig door; bepaal in welk scenario je valt en lees de instructies die daarbij horen.

Bijlage 1 beschrijft de exameneisen die met ingang van 2021 van kracht zijn. Bijlages 2 en 3 zijn de formulieren voor buitengewone omstandigheden; Bijlage 2 bevraagt de reden van uitstel, Bijlage 3 biedt ruimte om aan te geven van welke financiële regeling je eventueel gebruik wilt maken.

Vragen voor de IBLCE kunnen en mogen gewoon in het Nederlands worden gesteld. Alle Nederlandse vragen worden doorgestuurd naar collega Lies Versavel, IBLCE-coördinator België. Zij heeft laten weten dat specifieke vragen eventueel ook rechtstreeks naar haar mogen via Netherlands@iblce.org.
Kom je ergens echt niet uit, neem dan contact op met Karin Tiktak op voorzitter@nvlborstvoeding.nl ; zij kan zo nodig telefonisch overleggen met Lies.

 

DISCLAIMER

We geven als bestuur (weliswaar met een knipoog, maar toch) een disclaimer voor dit document.

We hebben alles uitgebreid bestudeerd en vastgesteld dat het heel ingewikkeld was om alle mogelijke scenario’s te ontrafelen. Het is begrijpelijk dat dat velen van jullie niet lukte; wij slaagden er aanvankelijk ook niet in en hebben uitgebreid met IBLCE overlegd en daarna weer vervolgvragen gesteld om alles af te dekken wat voor ons bij heel precieze analyse nog steeds niet duidelijk was.

Desondanks is het niet ondenkbaar dat er in een individueel geval toch nog een ander scenario blijkt te zijn dan die welke we nu voor jullie hebben uitgewerkt. Probeer in dat geval ook zelf even met aandacht te kijken naar wat voor jou de meest logische uitwerking van je situatie is. Wellicht kunnen we je helpen met het beantwoorden van je vragen, maar het kan zijn dat je je toch zelf tot de IBLCE moet wenden. Stel je vragen vooral; houd moed, denk constructief en creatief en laat je certificering niet verlopen op administratieve gronden! Dat zou ontzettend spijtig zijn; dat kunnen we met goed overleg vast en zeker voorkomen.

En ondanks alle toezeggingen zal ook dit jaar nog weer moeten blijken of het werkelijk allemaal goed geregeld is met de beschikbare examenplekken. We hopen en duimen met iedereen die het betreft dat het dit jaar veel beter zal gaan dan vorig jaar en dat velen in december hun recertificeringsbewijs in ontvangst mogen nemen. Veel succes en aarzel niet om contact op te nemen als dat nodig is.


Examen 2020
Je hebt je aangemeld in het voorjaar van 2020, een machtiging afgegeven aan IBLCE om het volledige examengeld af te schrijven en dit is daadwerkelijk afgeschreven.
Je hebt uiteindelijk geen examen gedaan en uitgesteld naar 2021 (met inlevering van 15 L-CERPs).
Je moet dit jaar voldoen aan de nieuwe eisen van het examenjaar van 2021; daarbij horen 250 werkuren in de afgelopen 5 jaar en bewijs van deelname aan een reanimatiecursus (zie Bijlage 1).
Je oorspronkelijke certificeringsjaar blijft bepalend voor jouw recertificeringsjaar. Dat betekent dus het volgende: 5 jaar na 2020 (in 2025) moet je (opnieuw) recertificeren.

Opties

 1. Je meldt je aan voor het examen in 2021 (vanaf 19-04-2021 tot 28-05-2021).
  Je hoeft dit examen niet opnieuw te betalen (het geld is in 2020 al betaald). Vanaf het moment dat je een mail ontvangt dat je ingeschreven bent voor het examen en dat je je kunt aanmelden voor een examenplaats, kun je een examenplek inboeken via Prometric. Je doet examen in 2021 (tussen 15-09-2021 en 24-09-2021).
 2. Je wilt/kunt vanwege buitengewone omstandigheden (Corona, gezondheid van jezelf of naasten, financiën, enzovoort) ook in 2021 geen examen doen. Je kunt je examen uitstellen naar 2022. Let op: je moet dan nog steeds examen doen in 2022. Je meldt je aan voor het examen in 2021 (vanaf 19-04-2021 tot 28-05-2021). Je hoeft dit examen niet opnieuw te betalen (het geld is in 2020 al betaald). Je dient een verzoek in voor uitstel van het examen; dit is mogelijk tot je examendatum. Hiervoor kun je het formulier ‘Buitengewone omstandigheden’ van de NVL gebruiken (zie Bijlage 2). Dit formulier kun je mailen naar eume@iblce.org . Wil je je IBCLC-titel tot december 2022 geldig houden, dan dien je vóór je examendatum 15 L-CERPs (maximaal 1 jaar oud) in te leveren. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden. In 2022 meld je je opnieuw aan voor het examen; je hoeft niet opnieuw te betalen (het geld is in 2020 al betaald).

Examen 2021

Je moet examen doen in 2021 (tussen 15-09-2021 en 24-09-2021). Je moet dit jaar voldoen aan de nieuwe eisen van het examenjaar van 2021; daarbij horen 250 werkuren in de afgelopen 5 jaar en bewijs van deelname aan een reanimatiecursus (zie Bijlage 1). Je oorspronkelijke certificeringsjaar blijft bepalend voor jouw recertificeringsjaar. Dat betekent dus het volgende: 5 jaar na 2020 (in 2025, als je vorig jaar hebt uitgesteld) of 5 jaar na 2021 (in 2026, als dit je reguliere jaar is) moet je (opnieuw) recertificeren.

Opties

 1. Je meldt je aan voor het examen in 2021 (vanaf 19-04-2021 tot 28-05-2021). Je geeft een machtiging af aan IBLCE om het volledige examengeld af te schrijven en dit wordt afgeschreven (binnen 1 maand na inschrijving). Vanaf het moment dat je een mail ontvangt dat je ingeschreven bent voor het examen en dat je je kunt aanmelden voor een examenplaats, kun je een examenplek inboeken via Prometric. Je doet examen in 2021 (tussen 15-09-2021 en 24-09-2021).
 1. Je wilt vanwege buitengewone omstandigheden ook in 2021 geen examen doen. Let op: je kunt deze route niet inzetten om het examen te omzeilen; je moet dan nog steeds examen doen in 2022. Je meldt je aan voor het examen (vanaf 19-04-2021 tot 28-05-2021) en je geeft een machtiging af aan IBLCE om het volledige examengeld af te schrijven en dit wordt afgeschreven (binnen 1 maand na inschrijving). Tegelijkertijd vraag je uitstel aan tot het examen van 2022. Je kunt hiervoor het formulier ‘Buitengewone omstandigheden’ van de NVL gebruiken (zie Bijlage 2). Dit formulier kun je mailen naar eume@iblce.org. Je meldt je in 2022 aan voor het examen in 2022 (data nog niet bekend); je hoeft niet opnieuw te betalen (het geld is in 2021 al betaald).
 2. Je hebt je ingeschreven voor het examen in 2021 en vóór 1 september blijkt het door buitengewone omstandigheden toch niet mogelijk om examen te doen in 2021. In dit geval heb je tot 1 september 2021 de gelegenheid om alsnog uitstel te vragen en het examen af te leggen in 2022. Je kunt hiervoor het formulier ‘Buitengewone omstandigheden’ van de NVL gebruiken (zie Bijlage 2). Dit formulier kun je mailen naar eume@iblce.org. Wil je je IBCLC-titel tot december 2022 geldig houden, dan dien je vóór je examendatum 15 L-CERPs (maximaal 1 jaar oud) in te leveren. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden. Je meldt je in 2022 aan voor het examen in 2022 (data nog niet bekend); je hoeft niet opnieuw te betalen (het geld is in 2021 al betaald).
 3. Je hebt je ingeschreven voor het examen in 2021 en tijdens het ‘exam window’ (de periode tussen 15-09-2021 en 24-09-2021) blijkt het door buitengewone omstandigheden toch niet mogelijk om examen te doen in 2021. In dit geval heb je tot 1 maand na 24 september 2021 (uiterlijk 23 oktober 2021) de gelegenheid om alsnog uitstel te vragen en het examen af te leggen in 2022. Je kunt hiervoor het formulier ‘Buitengewone omstandigheden’ van de NVL gebruiken (zie Bijlage 2). Dit formulier kun je mailen naar eume@iblce.org. Wil je je IBCLC-titel tot december 2022 geldig houden, dan dien je vóór 23 oktober 2021 15 L-CERPs (maximaal 1 jaar oud) in te leveren. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden. Je meldt je in 2022 aan voor het examen in 2022 (data nog niet bekend); je hoeft niet opnieuw te betalen (het geld is in 2021 al betaald).

Financiële opties voor kandidaten voor het examen van maart/april 2021 en september 2021

Wij gaan uit van de situatie dat je hebt gekozen voor het Nederlandstalige examen in september. Heb je gekozen voor het examen in april, dan gelden er andere data (zie daarvoor de IBLCE-website).

Examen 2020
Via de regelingen van de IBLCE is het mogelijk om een volledige terugstorting te ontvangen van je examengeld van 2020, als je je toen hebt aangemeld en hebt betaald, je examen hebt uitgesteld naar 2021 en nu besluit om ook in 2021 géén examen te doen en je certificering dus te laat vervallen. Heb je je (betaalde) examen uitgesteld naar 2021 en zie je in 2021 af van examinering, dan kun je dus alsnog je geld laten terugstorten. De procedure hiervoor is een beetje bijzonder: je schrijft je wél in voor het examen van 2021 zonder te betalen (dat is al gedaan in 2020), in de wetenschap dat je geen examen gaat doen. Je gebruikt het formulier ‘Buitengewone omstandigheden financiën’ van de NVL (Bijlage 3) om aan te geven dat je afziet van examinering en dient met behulp van dit formulier meteen ook het verzoek in voor 100% terugstorting. De deadline hiervoor is 1 september 2021. Het formulier kan worden gemaild naar eume@iblce.org.

Examen 2021 uitstellen zonder CERPs

 1. Heb je je ingeschreven voor het examen van 2021, heb je daarvoor ook betaald en besluit je nu om af te zien van examinering en geen CERPs in te leveren, dan kun je zonder extra document 50% terugstorting aanvragen.
 2. Heb je je ingeschreven voor het examen van 2021, heb je daarvoor ook betaald en besluit je nu om af te zien van examinering en geen CERPs in te leveren, dan kun je met het formulier ‘Buitengewone omstandigheden financiën’ van de NVL (zie Bijlage 3) 100% terugstorting krijgen van je examengeld.

In deze beide situaties betekent het dus dat je je IBCLC-certificering laat vervallen.

Sinds kort is het mogelijk je IBCLC-certificering te laten vervallen voor 1 jaar. Dit kan natuurlijk wel gevolgen hebben voor je werk en ook voor vergoedingen door de verzekeraars van door jou geleverde diensten. Voor dat jaar moet je je, overeenkomstig de statuten, dan ook afmelden bij de NVL. Daarmee bestaat er vanaf nu een mogelijkheid om het examen één keer binnen de volgende 12 maanden af te leggen zonder dat je hoeft te voldoen aan de IBLCE-exameneisen voor nieuwe kandidaten. Deze vrijstelling is beperkt tot één examen. Uiteraard moet je wél voldoen aan de eisen van 250 werkuren en de reanimatiecursus.

Bij deze keuzes betaal je het examengeld bij het inschrijven voor het examen in 2022.


Examen 2021 uitstellen met CERPs

 1. Heb je je ingeschreven voor het examen van 2021, heb je daarvoor ook betaald en wil je uitstellen naar 2022, dan kun je zonder extra document 50% terugstorting aanvragen. Bij inschrijving in 2022 moet je dan 50% examenkosten weer betalen.
 2. Heb je je ingeschreven voor het examen van 2021, heb je daarvoor ook betaald en wil je uitstellen naar 2022, dan kun je met het formulier ‘Buitengewone omstandigheden financiën” van de NVL (zie Bijlage 3) 100% terugstorting krijgen van je examengeld. Bij inschrijving in 2022 moet je dan het volledige bedrag bij inschrijving weer betalen.
 3. Heb je je ingeschreven voor het examen van 2021, heb je daarvoor ook betaald en wil je uitstellen naar 2022 dan kun je met het formulier ‘Buitengewone omstandigheden financiën’ van de NVL (zie Bijlage 3) 100% van je examengeld doorschuiven naar 2022. Je meldt je dan aan in 2022 en hoeft dan niet meer te betalen (het geld is in 2021 al betaald).

Bijlage 1 | Exameneisen vanaf 2021

250 werkuren

In de 5 jaar voor de examenaanvraag dien je minimaal 250 uur te hebben besteed aan het beoefenen van je vak. Dit komt neer op nog geen één uur per week. Er is veel dat valt onder de noemer ‘het beoefenen van je vak’, namelijk: consulten, administratie, cursussen (volgen en geven), vakliteratuur lezen, telefoontjes met cliënten en collega’s, nieuwsbrieven lezen, social media bijhouden met betrekking tot lactatiekunde, enzovoort. Deze uren kunnen betaalde uren zijn, maar kunnen ook uren zijn die je als vrijwilliger hebt gemaakt of een combinatie van beide. Je vult de uren in op het urendocument dat je kunt downloaden via het ledendeel van de website. Er hoeft verder geen bewijs te worden aangedragen.

Reanimatiecursus

Een reanimatiecursus is per 2021 een verplicht onderdeel, zowel bij recertificering via examen als bij recertificering via CERPs. Het maakt niet uit welke cursus het is, of hij 2 uur duurt of 3 dagen, of het volwassenreanimatie betreft of neonatale reanimatie of een combinatie, of hij valt binnen een EHBO-cursus, of hij intern via je werk wordt gevolgd of dat je hem privé volgt; dit jaar mag het zelfs een online cursus zijn (al is dat voor reanimatie uiteraard wel wat onhandig).  Voor elke cursus die je volgt, kun je 3 R-CERPs schrijven met een maximum van 6 R-CERPs. Deze CERPs tellen mee in de 75 CERPs die je in 5 jaar moet halen. De enige eis is dat je een deelnamecertificaat kunt overhandigen indien hiernaar wordt gevraagd. Zowel de SBL als het NCLO is bezig om hiervoor iets op te zetten dat geschikt is.

DOWNLOAD HIER HET WORD-DOCUMENT ‘BUITENGEWONE OMSTANDIGHEDEN’

DOWNLOAD HIER HET WORD-DOCUMENT ‘BUITENGEWONE OMSTANDIGHEDEN FINANCIEEL’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Info NVL

Back To Top