skip to Main Content

Oproep Myrte van Lonkhuijsen mbt MijnDiAd

Aan de collega's die MijnDiad gebruiken of daarover denken: MijnDiad (een cliënt registratie systeem) zou nog beter werken voor ons als lactatiekundigen als de groeicurves voor baby's erin opgenomen zouden zijn. Dat kunnen ze doen áls er van voldoende klanten vraag naar is. Dus als je MijnDiad gebruikt of overweegt…

Lees Meer

Oproep IBLCE naar jouw ideeën en mening

Dear IBLCE Stakeholder, IBLCE is beginning a strategic planning process, and your ideas and opinions on how IBLCE is currently doing are greatly valued, as well as what IBLCE's focus should be moving forward.  Your input on this survey will help tremendously, particularly in informing the organisation's strategic discussions and…

Lees Meer

Coronavirus en borstvoeding

Nu in Nederland bij een aantal personen het nieuwe Coronavirus (Coronavirus Disease - COVID-19) is vastgesteld, is de behoefte aan informatie groot. De NVL heeft contact gezocht met de RIVM en de GGD over dit virus in relatie tot de risico’s voor kraamvrouwen en baby’s en voor lactatiekundigen. De antwoorden…

Lees Meer

Vanaf 1 januari wijziging wet WGBO

 Wijzigingen WGBO per 1 januari 2020 Per januari 2020 is de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo) gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen voor de praktijk zijn: een aanvulling van de informatieplicht; een langere bewaartermijn voor het medisch dossier; een wettelijk vastgelegd inzagerecht voor nabestaanden. Hierna worden deze wijzigingen kort toegelicht. Aanvulling…

Lees Meer

Notulen NVL en NCLO/VSBB 21-11-2019

Verslag gesprek met Elly Krijnen en Carla Bakker van Baby en Borst en Patricia Knook, voorzitter van de VSBB. Namens de NVL waren aanwezig: Cora Moerman en Teddy Roorda Datum 21-11-2019, locatie AMC Amsterdam N.a.v. het verslag van ons vorige gesprek bespreken we nog de volgende onderwerpen: De website van…

Lees Meer

Rapport van Kantar

Rapport van Kantar In oktober 2018 werd in de tweede kamer een motie aangenomen van het lid Dik-Faber (CU), waarin mw Dik-Faber de regering verzoekt, lactatiekundige zorg beter in te bedden in de jeugdgezondheidszorg met als doel dat moeders betere ondersteuning krijgen bij het geven van borstvoeding; En verzoekt zij…

Lees Meer
IBFAN 40 Jarig Jubileum

IBFAN viert 40-jarig jubileum

Marta Trejos (IBFAN LAC Regionaal Coördinatieteam) deelde onderstaand bericht op 12 oktober om stil te staan bij het 40-jarig jubileum van IBFAN. IBFAN viert 40 jaar intense strijd om de rechten van moeders en hun kinderen te beschermen.  Dit doen ze door hun recht op borstvoeding en op een gezond…

Lees Meer
Kleineondernemersregeling KOR

De nieuwe kleineondernemersregeling (KOR)

Ben je al bekend met de nieuwe kleineondernemersregeling (KOR)? De kleineondernemersregeling (KOR) verandert namelijk vanaf 1 januari 2020. Je kunt dan kiezen voor een vrijstelling voor de omzetbelasting (btw). Dit kan als je in Nederland bent gevestigd en niet meer dan € 20.000 omzet in een kalenderjaar hebt. Kleineondernemersregeling iets…

Lees Meer
Back To Top