skip to Main Content

25 Jaar NVL

  • 8 november 2018

Op 3 november heeft de NVL haar 25 jarig jubileum gevierd in Hotel van der Valk in Veenendaal.

De eerste lactatiekundigen die aanwezig waren kregen uit handen van voorzitter Teddy Roorda een klein cadeautje wat Maureen Minchin had uitgezocht.

     

Het middag programma werd verzorgd door Maureen Minchin die vertelde over haar boek Milk Matters

    

Na het diner kwam theater groep “Wordt Vervolgd”, die door middel van terug speel theater de verhalen vanuit het publiek uitbeelden of verwoorden in een gedicht.

    

Logo NVL | Zeker Over Borstvoeding

Verklaring NVL over ontwikkelingen lactatiekundig beroep

  • 8 november 2018

Reactie NVL-bestuur op ontwikkelingen binnen het beroep lactatiekundige   Sinds juni 2018 is er naast de lactatiekundige IBCLC ook de lactatiekundige NLG (Nederlands Gecertificeerd). De NVL is hierop geattendeerd door middel van berichtgeving op Sociale Media. In eerdere berichtgeving hebben we onze leden geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen de Nederlandse opleiding, oftewel de NCLO.   De NVL betreurt de splitsing in het lactatiekundige landschap en het loslaten van de IBCLC credentials. De NVL heeft geen inzicht in de opleidingseisen en het waarborgen van de kwaliteit. De lactatiekundige NLG is niet aangesloten bij de NVL en derhalve is er geen vergoeding door de zorgverzekeraars.   De NVL blijft van mening dat de lactatiekundige IBCLC dé specialist is voor professionele, hoog-kwalitatieve zorg bij borstvoeding. De beroepsvereniging verbindt, ondersteunt en versterkt de lactatiekundigen IBCLC die werkzaam zijn in verschillende werkvelden in de Nederlandse samenleving.   14 juni 2018, bestuur NVL

FBZ behartigt belangen van NVL leden

  • 7 oktober 2017

Werknemersbelangen lactatiekundigen nu ook vertegenwoordigd door cao-partij FBZ Met de instemming van de leden tijdens de Algemene Ledenvergadering is de NVL onlangs federatiepartner geworden van FBZ. Daarmee worden nu ook de werknemersbelangen van de lactatiekundigen behartigd aan cao-tafels en in de sociaal plannen die FBZ met de werkgevers van instellingen afsluit. FBZ is blij met de aansluiting van de NVL als nieuwe federatiepartner. De groei van verenigingen zorgt immers voor de toename van de ledentallen van FBZ en dat versterkt de kracht aan de verschillende overlegtafels. Teddy Roorda, voorzitter van de NVL: “Met de aansluiting bij FBZ zetten we een strategische stap. Doordat nu ook de werknemersbelangen van lactatiekundigen voor het voetlicht worden gebracht, zorgt dat voor een betere positie van lactatiekundigen. Dat komt de uitstraling van onze beroepsgroep ten goede, niet alleen voor dienstverbanders maar ook voor onze vrijgevestigde leden. Daarnaast kunnen leden van de NVL profiteren van de voordelen van hun lidmaatschap, door de afspraken die in verschillende cao’s zijn gemaakt over bijvoorbeeld (gedeeltelijke) vergoeding van contributie of van kosten die ze maken in het kader van scholing of registratie. We verwachten dat dit een stimulans is voor nieuwe lactatiekundigen om zich als lid bij de NVL aan te melden.” Leden van de NVL hebben vooral belang bij de Cao Kraamzorg en de Cao Ziekenhuizen. Beide cao’s kwamen eerder dit jaar tot stand. Na de zomer start FBZ met de voorbereiding van de inzet voor de nieuwe Cao Kraamzorg. Binnenkort volgt een verzoek naar leden die onder deze cao vallen om suggesties te doen voor de nieuwe cao. Verder zal de NVL haar leden vragen in de cao-klankbordgroepen deel te nemen. Heeft u persoonlijke vragen op het gebied van uw arbeidspositie, dan kunt u daarvoor bij de NVL terecht. De NVL kan een beroep doen op FBZ bij kwesties die het individuele belang overstijgen. Meer weten? Kijk voor meer informatie op www.fbz.nl. De NVL heeft daar een eigen pagina: http://www.fbz.nl/over/federatiepartners/detail.aspx?organisatie=NVL Hier kun je informatie vinden over de voor jou relevante CAO, inclusief salaristabellen.

Afbeelding Bij Artikel Domperidon Ter Bevordering Van De Lactatie

Domperidon ter Bevordering van de Lactatie – Ned Tijdschr Geneeskd

  • 9 november 2016

Het artikel over Domperidon ter Bevordering van de Lactatie staat gepubliceerd. Het artikel werd opgenomen door het Nederlands Tijdschrijft voor Geneeskunde. Je vindt het artikel hier. Abonnees van bovengenoemd tijdschrift kunnen het artikel inzien. Geen abonnee? Dan kun je via Blendle tot inzage komen.      

Maak Gezonde Start Mogelijk: De Noodzaak Van Goede Begeleiding Bij Borstvoeding.

Petitie: De noodzaak van goede begeleiding bij borstvoeding

  • 5 oktober 2016

  4 Oktober jl. werd een petitie aangeboden aan de woordvoerders zorg in de tweede kamer in Den Haag. (lees het bericht hierover hier terug). In dit Document vind je de petitie terug: lees in 3 stappen waarom goede begeleiding een noodzaak is. Goede begeleiding bij borstvoeding: daar maken we ons samen sterk voor!

Maak een gezonde start mogelijk: Voorzitter biedt petitie aan in tweede kamer

  • 5 oktober 2016

In het kader van Nationale Borstvoedingsweek hebben het Platform Borstvoeding en de Landelijke Borstvoedingsraad een petitie aangeboden aan de woordvoerders zorg in de Tweede Kamer. De petitie is de aftrap om meer aandacht te vragen voor optimale begeleiding bij het geven van borstvoeding.  Voorzitter van de NVL trad als woordvoerder van Platform Borstvoeding op en overhandigd een petitie aan de tweede kamer waarin wordt gepleit voor lactatiekundige zorg in het basispakket met het kindje als zorgvrager. Lees hier meer over dit bijzondere moment. De volledige petitie vind je hier.  

Helft baby’s krijgt geen borstvoeding in het eerste uur

  • 29 juli 2016

Aan de vooravond van wereld borstvoeding week komt Unicef met een prangende boodschap. Op basis van nieuwe cijfers over de afgelopen vijftien jaar blijkt borstvoedinghulp en toename van borstvoeding langzaam te gaan. "Zo’n 77 miljoen pasgeborenen per jaar krijgen geen borstvoeding binnen een uur na de geboorte.  Dat is de helft van alle baby’s. Ze lopen essentiële voedingsstoffen, antilichamen en huid-op-huidcontact met hun moeder mis, die ze beschermen tegen ziekte en dood.  Toename van borstvoeding gaat langzaam en vrouwen krijgen niet de hulp die ze nodig hebben om direct borstvoeding te geven. Dat zegt UNICEF vandaag op basis van nieuwe cijfers over de afgelopen vijftien jaar. Hoe langer borstvoeding wordt uitgesteld, hoe groter de kans dat een baby sterft in de eerste levensmaand. Twee tot 23 uur uitstel van borstvoeding na de geboorte verhoogt het risico op sterfte in de eerste 28 levensdagen met veertig procent.Bij uitstel van 24 uur of meer is dat zelfs tachtig procent. " Het hele bericht van Unicef van vrijdag 29 juli lees je hier. Bekijk hier het document dat Unicef opstelde: From the First Hour of Life: Making the case for improved infant and young child feeding everywhere - PART I: Focus on breastfeeding

Er is een wereld te winnen voor en door borstvoeding

  • 14 juli 2016

De Landelijke Borstvoedings Raad heeft een factsheet gestuurd naar alle leden van de vaste kamercommissie Volksgezondheid. Zij vinden het hoogste tijd om collectieve verantwoordelijkheid voor het geven van borstvoeding te erkennen en roept partijen op om hun bijdrage te leveren.   Met het factsheet ' er is een wereld te winnen voor en door borstvoeding' geeft de LBR aan wat aandachtspunten en speerpunten zijn. Het factsheet borstvoedingraad kan worden gedownload.  De website van de borstvoedingraad vindt u hier.        

Wie is wie in begeleiding bij borstvoeding en lactatie

  • 13 juli 2016

Wie is wie in begeleiding bij borstvoeding en lactatie. Veel verschillende gezondheidsmedewerkers adviseren over borstvoeding geven. Maar wie weet, spreek je liever eerst een vrijwilliger van een van de vrijwillige borstvoedingsorganisaties. Of ga je direct naar een lactatiekundige voor persoonlijke begeleiding en advies? In dit document wat de NVL samen met de samenwerkende borstvoeding organisaties opstelde vind je in één oogopslag wie wie is in begeleiding bij borstvoeding en lactatie.  

Ouders NVLborstvoeding Moeder Hoofddoek Baby Gevoed In Concorde Houding

Call to action voor borstvoeding in het Verenigd Koninkrijk

  • 11 april 2016

In het Verenigd Koninkrijk staat borstvoeding op de agenda! In vier stappen kunnen overheden naar een betere, meer baby vriendelijke manier van steunen van de moeder en kindjes die borstvoeding genieten. Lees het artikel van Baby Friendly Initiative hier.

Back To Top