skip to Main Content

Zorg & Reclame

Het lijkt erop dat met het wegvallen van het BFHI-borstvoedingscertificaat een belangrijk aspect in de zorg voor borstvoeding in Nederland onder druk is komen te staan: de rem op reclame voor kunstvoeding, flessen en spenen. Collega Myrte van Lonkhuijsen heeft in opdracht van de Landelijke Borstvoedingsraad een artikel geschreven over zorg en reclame. geschreven voor…

Lees meer

Frenulotomie verloskundigen

KNOV: Uitspraak VWS over Frenulotomie door verloskundigen 28 januari 2021 Het klieven van tong- en lipriemen door verloskundigen is al een aantal jaar onderwerp van discussie. Voor het verrichten van deze handeling is de bevoegdheid van de verloskundige niet geregeld in de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) Verloskunde, behorend bij…

Lees meer
consult baby nvl borstvoeding

Nieuwsbericht Werkgroep Ziekenhuislactatiekundigen Oost

Informatie vanuit Regio Oost Nederland Regionale samenwerking ziekenhuizen Oost Nederland na stoppen BFNL Bij deze wil ik de NVL-leden graag informeren en misschien inspireren over de samenwerking van verschillende ziekenhuizen in Oost Nederland. Zoals jullie allen weten is Baby Friendly Nederland (BFNL) eind 2018 gestopt met haar werkzaamheden. Deze ziekenhuizen…

Lees meer
Logo NVL | Zeker over Borstvoeding

Informatie over klachten | collega lactatiekundigen/zorgverleners

Klachten van collega lactatiekundigen/zorgverleners  Een ander aspect van klachtenbehandeling is de situatie waarbij er onduidelijkheden zijn over de adviezen van collega-zorgverleners (het kan zijn dat jij meer wilt weten over het advies van een ander of omgekeerd). Dergelijke situaties vallen niet onder de diensten van een externe geschilleninstantie, want deze bemiddelt tussen…

Lees meer
Logo NVL | Zeker over Borstvoeding

Reactie op NZO-folder

Via één van de leden ontving het bestuur een folder van de Nederlandse ZuivelOrganisatie (NZO), getiteld 'Een goed begin. Gezond eten voor je baby en dreume. Van 0 tot 2 jaar'. Basis voor de brochure zijn volgens de auteurs de richtlijnen van de Gezondheidsraad, het Voedingscentrum, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid…

Lees meer

Werkwijze lactatiekundigen in verband met de lockdown

Werkwijze lactatiekundigen in verband met de lockdown, sinds 15 december 2020 geldig tot nader order Met pijn in ons hart zijn we genoodzaakt de volgende mededeling te doen. Het is lactatiekundigen IBCLC, volgens de regels die voor de lockdown zijn vastgesteld, momenteel uitsluitend toegestaan om telefonisch, per e-mail of middels…

Lees meer
Back To Top