skip to Main Content

Up-date berekening klinische uren voor het IBCLC examen

Doe mee op de regioavonden! Tijdens deze avonden legt de Groeigroep hun voorstel voor professionalisering van de NVL aan de leden voor. We willen daar graag jullie reactie op zodat we tijdens de ALV concrete besluiten kunnen nemen. Dit voorstel is inclusief een gesprek over de missie van de NVL
Nieuws
Convention on the Rights of the Child
In 1989, world leaders made a historic commitment to the world’s children by adopting the United Nations Convention on the Rights of the Child – an international agreement on childhood. It’s become the most widely ratified human rights treaty in history and has helped transform children’s lives around the world.
Nieuws, UNICEF
NVL Elacta
Naar aanleiding van het verzoek van ELACTA in de nazomer van 2020 om de recent herziene versie van het Nederlandse beroepsprofiel met de Europese leden te delen, heeft Marianne in drie documenten een overzicht gemaakt van het proces dat de NVL heeft doorlopen om tot die herziene versie te komen.
Archief nieuwsberichten NVL
Logo NVL | Zeker over Borstvoeding
Beste leden, De NVL is gevraagd om als expert mee te werken aan het GALACTIC-onderzoek naar chemotherapie in combinatie met borstvoeding in het AMC. Op de website vind je de oproep in het Engels van mevrouw Silvia Calpe (post-doc researcher), evenals een beschrijving van het project in het Nederlands. Om
Archief nieuwsberichten NVL
Logo NVL | Zeker over Borstvoeding
Exameneisen en recertificering Wij verzoeken je eerst deze inleiding te lezen en dan naar het jaar te gaan waarin je (volgens het oorspronkelijke schema) examen moest/moet doen en als laatste de financiële opties te bekijken. In juni 2019 heeft de IBLCE nieuwe eisen rondom de examinering en recertificering bekendgemaakt. Deze
Archief nieuwsberichten NVL
Logo NVL | Zeker over Borstvoeding
2021-03-10 Brief minister Hugo de Jonge en anderen Lactatiekundige IBCLC noodzakelijk zorgberoep
Archief nieuwsberichten NVL, Nieuws
Logo NVL | Zeker over Borstvoeding

2 maart 2021

Brief naar IBLCE

Hieronder de brief die de NVL samen met LGB en Elacta naar de IBCLE verzonden heeft. COVID letter to IBLCE 2
Archief nieuwsberichten NVL

2 maart 2021

Zorg & Reclame

Het lijkt erop dat met het wegvallen van het BFHI-borstvoedingscertificaat een belangrijk aspect in de zorg voor borstvoeding in Nederland onder druk is komen te staan: de rem op reclame voor kunstvoeding, flessen en spenen. Collega Myrte van Lonkhuijsen heeft in opdracht van de Landelijke Borstvoedingsraad een artikel geschreven over zorg en reclame. geschreven voor
Archief nieuwsberichten NVL, Nieuws
KNOV: Uitspraak VWS over Frenulotomie door verloskundigen 28 januari 2021 Het klieven van tong- en lipriemen door verloskundigen is al een aantal jaar onderwerp van discussie. Voor het verrichten van deze handeling is de bevoegdheid van de verloskundige niet geregeld in de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) Verloskunde, behorend bij
Archief nieuwsberichten NVL

Hierbij de brief van de IBLCE met een Up-date over de berekening van de klinische uren van de erkende borstvoedingsconsulenten bij de aanmelding voor het IBCLC-examen.

De volledige brief is hier te lezen.

Back To Top