skip to Main Content
Logo NVL | Zeker Over Borstvoeding

Zorgstatus Lactatiekundige IBCLC

De NVL heeft actie ondernomen om bij de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit) te pleiten voor een officiële zorgstatus in de sector Geboortezorg. Het is wenselijk dat deze gaat gelden voor de lactatiekundige beroepsgroep. Dan zal er namelijk meer duidelijkheid zijn over wat er wel en niet kan, mocht zich weer…

Lees Meer
Logo NVL | Zeker Over Borstvoeding

TNO

Tool voor (online) informatie over en ondersteuning bij borstvoeding. De NVL heeft deelgenomen aan een project van TNO, genaamd ‘Keuzehulp borstvoeding’. Het oorspronkelijk plan was een keuzehulp voor borstvoeding of kunstvoeding te ontwikkelen. Gelukkig heeft de NVL samen met de andere organisaties dit kunnen ombuigen tot een tool voor (online)…

Lees Meer

De ouder-kindrelatie: vanuit bevredigde behoefte via eerlijke emotie naar competent gedrag

Een notitie in reactie op de conceptrichtlijn ‘Ouder-kindrelatie’, in ontwikkeling bij TNO voor het NCJ ten behoeve van de jeugdgezondheidszorg. In het voorjaar van 2020 was er een commentaarronde voor de conceptrichtlijn ‘Ouder-kindrelatie’. Deze was in ontwikkeling bij TNO, bedoeld voor de jeugdgezondheidszorg en te plaatsen op de website van…

Lees Meer

Overname Borstvoeding.com

Na zich 17 jaar lang met hart en ziel te hebben ingezet voor Kenniscentrum Borstvoeding (met de welbekende rood-witte website www.borstvoeding.com) en zijn kennis met het grote publiek te hebben gedeeld via diverse boeken, neemt Stefan Kleintjes afscheid als eigenaar van KCBV. Hij zet op een lager pitje zijn werkzaamheden…

Lees Meer

Elacta Online en Poster presentatie

Het elfde congres van Elacta, “Networking for Breastfeeding” is online te volgen. Een aantal presentaties, waaronder die van Mieke Saras, lactatiekundige IBCLC zijn na inschrijving te bekijken. De presentaties zijn online te bekijken tot 14 juli a.s. Klik hier voor informatie. De Poster presentaties, waaronder die van Marianne Vanderveen-Kolkena (zie hieronder),…

Lees Meer

(Her)certificeren

Door alle maatregelen met betrekkking tot COVID-19 is het aanmeldtermijn voor het najaarsexamen uitgesteld tot 5 juni a.s. Aanmelden voor hercertificering door CERP’s kan uiterlijk tot 30 september 2020. Donderdag 28 mei heeft de IBLCE een Webinar georganiseerd over de maatregelen. Hierin werd duidelijk dat onder bepaalde omstandigheden het mogelijk…

Lees Meer
Back To Top