skip to Main Content
Logo NVL | Zeker Over Borstvoeding

Zorgstatus voor de lactatiekundige IBCLC 

In de nieuwsbrief van 23 augustus 2020 konden jullie lezen dat het bestuur bezig was met een pleidooi voor een officiële zorgstatus van de lactatiekundige IBCLC binnen de sector Geboortezorg.  Daarvoor was een link opgenomen die naar de betreffende brief leidde. Deze link was voorbarig: de brief was een concept…

Lees Meer
Logo NVL | Zeker Over Borstvoeding

Corona-update oktober 2020

Naar aanleiding van de nieuwste berichtgeving vanuit de regering d.d. 01-10-2020 volgt onderstaand een update van de adviezen voor lactatiekundige consulten.  Het RIVM heeft een richtlijn opgesteld in de zorg buiten het ziekenhuis. Ten eerste horen zorgmedewerkers altijd de algemene hygiënerichtlijnen te volgen:  Geen handen geven.  Regelmatig handen wassen.  Hoesten en niezen in…

Lees Meer

Bewaren van moedermelk

Tot slot van de landelijke borstvoedingsweek willen we nog even stil staan bij een onderwerp waar elke lactatiekundige IBCLC, elke moeder en elke zorgverlener die bijdraagt aan de borstvoedingszorg rondom moeder en kind mee te maken krijgt: bewaren van moedermelk. Hoe zat dat ook al weer? Er is hierover ontzettend…

Lees Meer

De biologische blauwdruk van een baby

Nu de landelijke borstvoedingsweek zijn laatste 2 dagen in gaat willen we graag stil staan bij de biologische blauwdruk van een baby. Iets dat onlosmakelijk verbonden is met borstvoeding, met ons vak als lactatiekundige IBCLC. Een gegeven wat verankerd zou moeten zijn in de maatschappij, in de moeder-kindzorg. Wat is…

Lees Meer

Filmserie over borstvoeding

Met de start van de Landelijke Borstvoedingsweek heeft het Voedingscentrum een viertal filmpjes gelanceerd die (aanstaande) ouders ondersteuning bieden bij het geven van borstvoeding. De video’s gaan in op: de voorbereiding op borstvoeding, het starten met borstvoeding, borstvoeding & kolven en combineren van borstvoeding en werk. Zorgprofessionals zoals lactatiekundigen IBCLC,…

Lees Meer
Logo NVL | Zeker Over Borstvoeding

Opheffen klachtencommissie

Het bestuur van de NVL heeft onderzocht of de interne klachtencommissie voldoet aan de wettelijke regelingen Wkkgz. Het is, omwille van de belangen van cliënten en ook voor het imago van de NVL, belangrijk dat de procedure voor klachtenbehandeling op een wettelijk correcte manier wordt uitgevoerd door functionarissen die daarvoor de kennis en competenties hebben. Omdat die binnen de NVL onvoldoende aanwezig zijn, heeft het bestuur besloten…

Lees Meer

IBLCE

Wij hebben de laatste paar dagen veel berichten gezien en gehoord over de problemen die er momenteel zijn met het plannen van de examens en hercertificeringsexamen. Tijdens de bestuursvergadering van 20 augustus hebben we dit punt uitgebreid besproken en wij gaan hier met spoed achteraan! Er gaat een NVL brief…

Lees Meer
Logo NVL | Zeker Over Borstvoeding

Verzekeringen | CZ vergoed NVL en VSBB leden

Sinds 2019 vergoedt CZ lactatiekundige consulten van lactatiekundigen, aangesloten bij van de Vereniging Specialisten Borstvoeding en Babybegeleiding (VSBB). Als reactie daarop heeft het NVL-bestuur vragen gesteld aan de zorginkoper van CZ. Wij merkten namelijk dat deze vergoeding van door VSBB-leden verstrekte zorg bij diverse NVL-leden leidde tot onrust met betrekking tot concurrentie, maar vooral ook tot onrust over de kwaliteitsborging van het lactatiekundige vak. Daarin was met name het feit dat de kwaliteitsnormen niet vindbaar zijn op de website van VSBB een punt van…

Lees Meer
Back To Top